โปรไฟล์

Namtip Tiptara

Senior Education Counsellor

Experience / study background

MSc, Cardiff University
BBA, Thammasat University

ข้อความถึงนักเรียนของเรา

Namtip holds degrees in International Business, Logistics, and Transport (BBA) from Thammasat University and Logistics & Operations Management (MSc) from Cardiff University in the United Kingdom. Namtip has more than eight years of experience, including logistics and supply chain, economics research, and the overseas education.

Campus visits

King's College London, University of Surrey, University of Reading, Bournemouth University, University of York, University of Edinburgh, University of Exeter, University of Westminster, University of South Wales

SI-UK ดำเนินการฟรีทุกขั้นตอนทั้งการสมัครเรียนและให้คำปรึกษาการศึกษาต่อใน UK และ Ireland.

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy