โปรไฟล์

Karnchanapa Chuabsmai

Confirmations Administrator

Experience / study background

Bachelor of Business Administration - Majored in Management at Assumption University

ข้อความถึงนักเรียนของเรา

We can't say that English is not important for nowadays. Yes!! English is very important especially when you would like to join big company. Studying at UK will help you to familiar language and international culture. If you would like to have these experiences, SI-UK can help you. We will help you since the first step how to prepare yourself, visa, and application. Hope you will get good experience from us.

SI-UK ดำเนินการฟรีทุกขั้นตอนทั้งการสมัครเรียนและให้คำปรึกษาการศึกษาต่อใน UK และ Ireland.

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy