โปรไฟล์

P'Ming - Mingnapa

Education Counsellor

Experience / study background

Master of Science Marketing, Anglia Ruskin University, United Kingdom

Bachelor of Business Administration, International program, University of the Thai Chamber of Commerce.

ข้อความถึงนักเรียนของเรา

Education is essential for the personal, social and economic development of the nation and ourselves, as well as empowering minds that will be able to conceive good thoughts and ideas. I strongly believe that having a high quality education helps in choosing the correct path to live a better life.

I’m very passionate about education, as well as learning new things in the international environments. So, if your goal is to better your life and decide to go for higher education in the UK, please contact me, P'Ming, let’s talk and plan your future together. I’m happy to guide and help you in any way to help you to reach your goals.

"An investment in knowledge pays the best interest" , Benjamin Franklin

SI-UK ดำเนินการฟรีทุกขั้นตอนทั้งการสมัครเรียนและให้คำปรึกษาการศึกษาต่อใน UK และ Ireland.

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy