โปรไฟล์

P'Nicha - Nichapat

Education Counsellor

ข้อความถึงนักเรียนของเรา

Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not: nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb. Education will not: the world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. By Calvin Coolidge

SI-UK ดำเนินการฟรีทุกขั้นตอนทั้งการสมัครเรียนและให้คำปรึกษาการศึกษาต่อใน UK และ Ireland.

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy