โปรไฟล์

P'Ying - Sirirat

Senior Education Counsellor

Experience / study background

Psychology, Kasetsart University
Work and travel, OHIO, USA
Certificate in English , Stafford House School of English London

ข้อความถึงนักเรียนของเรา

สำหรับนักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ พี่หญิงมีความยินดีที่ช่วยเหลือนักเรียนเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกสถาบันให้เหมาะสมกับนักเรียน ดูแลเรื่องวีซ่า รวมไปถึง ที่พักและรับสนามบิน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า ปี สามารถให้คำปรึกษาเราหมดกังวลเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศได้เลยค่ะ

Campus visits

ILSC Australia, EC Australia, UIT  Melbourne Australia, Greenwich Melbourne, Blue Mountain Sydney

ใบรับรอง

Kaplan International Training

SI-UK ดำเนินการฟรีทุกขั้นตอนทั้งการสมัครเรียนและให้คำปรึกษาการศึกษาต่อใน UK และ Ireland.

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy