โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร

Language Schools in Bristol

Bristol

EC Bristol

โรงเรียน EC Bristol ก่อตั้งเมื่อปี 2010 มีห้องเรียนที่ทันสมัยทั้งรวม 22 ห้องและรองรับนักเรียนสูงสุด 272 คน จุดเด่นของโรงเรียนเราคือนักเรียนที่มาเรียนต่อห้องเฉลี่ยอยู่ที่ 12 คนและมีแหล่งความรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

EF Bristol

ศูนย์ภาษานานาชาติ Education First มอบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษชั้นหนึ่งให้แก่นักเรียนต่างชาติ EF มีโรงเรียนและสำนักงานมากกว่า 450 แห่งใน 54 ประเทศทั่วโลกซึ่งมีสำนักงาน ที่แยกตัวออกมา 11 แห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy