ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 8 ประเทศ

เตรียมความพร้อมเรียนต่อต่างประเทศ รู้จักกับโปรแกรม Pathway

12 มิถุนายน 2561 คอร์สเรียน ทิปส์ course

เตรียมความพร้อมเรียนต่อต่างประเทศ แต่คุณสมบัติของคุณยังไม่ตรงหรือไม่เพียงพอที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประวัติการศึกษา เกรดเฉลี่ย หรือคะแนนภาษาอังกฤษ มารู้จักกับโปรแกรม Pathway ที่จะช่วยเหลือคุณได้!

หลักสูตร Pathway คืออะไร

pathways

หลักสูตร Pathway เป็นทางเลือกสำหรับการเข้าเรียนระดับปริญญาได้โดยตรง รูปแบบการสอนของหลักสูตร Pathway จะสอนเฉพาะทางในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาที่คุณตั้งใจจะเข้าเรียน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียน ความรู้ ความสามารถ และการทำวิจัยที่จำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับปริญญาในต่างประเทศ โดยโปรแกรม Pathway มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี คือ Foundation Programmes และระดับปริญญาโท คือ Pre-masters หรือ Graduate Diploma โดยปกติหลักสูตร Pathway จะจัดการเรียนการสอนสอนโดยวิทยาลัยเอกชนที่สังกัดมหาวิทยาลัยนั้นๆ เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย หลักสูตร Pathway ถือเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและ มีการรับประกันผลการรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

คอร์สเรียน Pre-Master คืออะไร

คอร์สเรียน Pre-Master อยู่ในหลักสูตร Pathway ระดับปริญญาโทแต่เป็นหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาโท จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและความสามารถภาษาอังกฤษไม่เพียงพอตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปรียบเสมือนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 -12 เดือน

โครงสร้างหลักของคอร์ส Pre-Master ได้แก่

  • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เน้นในเรื่องของขั้นตอนการทำวิจัยการเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาคำศัพท์การเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงาน และทักษะในการทำข้อสอบ
  • วิชาเนื้อหาของสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เช่น มนุษยศาสตร์เบื้องต้น การจัดการและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กฎหมายยุโรปและกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

คอร์สเรียน Pre-Master เป็นการเรียนที่แยกออกจากหลักสูตรปริญญาตรีและโทอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ได้มีการรับประกันว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันนั้นๆ ได้ แต่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงข้อกำหนดข้อควรปรับปรุงพัฒนาและทิศทางของตนเองที่จะนำพาผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนั้นตามที่ผู้เรียนต้องการ

ระยะเวลาของหลักสูตร Pathway

ระยะเวลาของหลักสูตร Pathway จะขึ้นอยู่กับผลการศึกษาหรือคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของคุณเช่นมหาวิทยาลัย Oxford Brookes มีหลักสูตร Pre-sessional ใช้ระยะเวลาการเรียน 36 สัปดาห์สำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 4.5 ในขณะที่คอร์สสำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 6.5 ใช้เวลาเรียนเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น

pathway

บทเรียนในหลักสูตร Pathway

โดยส่วนมากบทเรียนจะอยู่ในรูปแบบการสัมมนาหรือคาบเรียนขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบทเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักศึกษานานาชาติทำให้เวลาทำงานกลุ่มนั้นมีการฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับบเพื่อนร่วมชั้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ

หลักสูตร Pathway เรียนแล้วได้อะไร

  • สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เหตุผลแรกก็ต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอน แม้ว่าน้องๆ จะได้ GPA น้อย แต่ถ้าน้องๆ เรียนจบคอร์ส Pathway ตามคะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนจะได้รับการการันตีว่าจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner กัน เพราะว่าโปรแกรม Pathway นี้น่าเชื่อถือและยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
  • พัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท เพราะว่าจะทำให้น้องๆ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมากขึ้น โดยมีการเรียนกาารสอนที่ได้ใช้ทักษะและเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการเขียน essay หรือทำวิจัยได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความคล่องมากขึ้น นอกจากนี้ Pathway ยังช่วยฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอชิ้นงานผ่านการพรีเซ็นต์หน้าห้องเรียน เมื่อจบคอร์สนักศึกษาสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียน Pathway มาต่อยอดในการเรียนปริญญาได้ดียิ่งขึ้น หากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษทางวิชาการในระดับที่ดี จะทำให้น้องๆ นำเสนอความคิดออกมาได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะผ่านการเขียนหรือพูด ซึ่งจะช่วยให้น้องได้คะแนนดียิ่งขึ้นในขณะที่เรียนปริญญาในอนาคต
  • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเรียน จากการเรียนการสอนในวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เราต้องการจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ โปรแกรม Pathway นี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนั่นเอง
  • สร้างความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่อังกฤษ หลักสูตร Pathway จะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอนในสหราชอาณาจักร รวมถึงการใช้ชีวิตในอังกฤษ จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของ Culture shock สำหรับน้องๆ นักเรียนที่ปรับตัวไม่ทัน และไม่คุ้นชินกับรูปแบบการศึกษาของที่นั่น เพราะแตกต่างจากประเทศไทยมาก

สำหรับน้องๆ ที่สนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใน สหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ แคนาดาสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไซปรัสและมอลต้า สามารถ ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาจากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อต่างประเทศของ SI-English ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

7 คำถามก่อนเลือกโรงเรียนสอนภาษา เพื่อค้นหาโรงเรียนที่เหมาะกับตัวเอง

10 งาน Part time รายได้ดีในต่างประเทศ

5 ข้อยืนยันควรใช้บริการที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อต่างประเทศ !!

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy