หลักสูตร Academic Englishการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาการในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย

หลักสูตร English for Academic Purposes

หลักสูตร English for Academic Purposes เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนที่มีแผนการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในโรงเรียนสอนภาษาจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เนื้อหาที่สอนจะมีความยากและมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณให้พัฒนาขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการ การอ่านเชิงวิชาการ การฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง และทักษะในการนำเสนอผลงาน

โดยนักเรียนที่ต้องการจะเรียนหลักสูตร English for Academic Purposes นี้ควรจะมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate ขึ้นไป ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการสอนในหลักสูตร EAP นี้ให้แก่นักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ ซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะดังต่อไปนี้ 

  • ฝึกทำรายงาน และบทความเชิงวิชาการ
  • ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  • พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน คิดวิเคราะห์
  • ฝึกทักษะการใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ
  • ฝึกทักษะการทำวิจัย
  • พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
  • ฝึกทักษะการจดบันทึกย่อ

หลักสูตร English for Academic Purposes เรียนอะไรบ้าง

  • Essay คือการเขียนบทความหรือเรียงความภาษาอังกฤษ ในลักษณะเชิงวิชาการ โดยจะเรียนทั้งในเรื่องการเลือกหัวข้อการเขียนรายงาน เทคนิคการเลือกใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงหลักการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง และเทคนิคการเชื่อมประโยคให้มีความสมบูรณ์แบบ
  • Research Report คือ การเขียนในลักษณะเชิงงานวิจัยและรายงานผลงานวิจัย รวมถึงเทคนิคในการเขียนสรุปผลงานวิจัย
  • Seminar Presentation คือ การเรียนรู้เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานต่อผู้คน เนื่องจากการศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับปริญญานักศึกษาจำเป็นต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งการเรียนหัวข้อนี้จะทำให้รู้ถึงความสำคัญของการนำเสนอ ข้อดี และข้อเสียของเราเพื่อจะนำไปปรับปรุง

เรียนหลักสูตร English for Academic Purposes ได้ที่ไหนบ้าง

นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตร English for Academic Purposes  ได้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำหลายแห่ง โดยสามารถเลือกค้นหาโรงเรียนได้ทั้งใน สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริการ และไอร์แลนด์ ในข้อมูลการค้นหาด้านล่างนี้

นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น General EnglishBusiness English และ Exam Preparation เป็นต้น

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy