หลักสูตร General Englishหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

หลักสูตร General English (ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน) เป็นหลักสูตรเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษแบบกึ่งเร่งรัด เพราะตามหลักสููตรจะมีการเรียนตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ขึ้นไปจนถึง 48 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียน และนักศึกษาทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตประจำวันทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงเรื่องของคำศัพท์ ไวยากรณ์ แกรมม่าร์ และเทคนิคในการทำข้อสอบ ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่ผ่อนคลาย แทรกด้วยกิจกรรมยามว่างทั้งในและนอกห้องเรียน

จุดเด่นของหลักสูตร General English

  • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ผ่อนคลายกว่าหลักสูตรอื่น ๆ
  • เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะจากเรื่องใกล้ตัว เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี วรรณกรรม ฯลฯ
  • เน้นเรื่องการฟัง และการพูด
  • เป็นการเรียนภาษาอังกฤษ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

หลักสูตร General English มีการเรียนการสอนแบ่งเป็นหลายระดับ ได้แก่

  • Intensive หลักสูตรเข้มข้น สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการสื่อสาร พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
  • Junior หลักสูตรสำหรับเด็ก ที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • Mature หลักสูตรที่ใช้โครงสร้างภาษาและคำศัพท์ที่มีซับซ้อนมากยิ่งขึ้นขึ้น เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ เทียบเคียงเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็นในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวัน
  • Private การเรียนการสอนเป็นแบบส่วนตัว โดยอาจารย์จะช่วยวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เรียนต้องพัฒนา ออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

หลักสูตร General English เรียนได้ที่ไหนบ้าง

ผู้ที่สนใจ สามารถเรียนหลักสูตร General English ได้ในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทั่วไปในต่างประเทศ โดยสามารถเลือกค้นหาโรงเรียนได้ทั้งใน สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยกรอกข้อมูลลงในเครื่องมือสำหรับค้นหาหลักสูตรด้านล่าง

• เทคนิคการเลือกเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้เหมาะกับคุณ
• English for Academic คืออะไร?

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy