ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก

SI-English อัพเดตข่าวสารสถานการณ์ Covid-19 พร้อมคำแนะนำสำหรับนักเรียน

19 มีนาคม 2563

SI-English อัพเดตข่าวสารสถานการณ์ Covid-19 พร้อมคำแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนในประเทศ UK USA Australia New Zealand Canada & Ireland

อัพเดตสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

คำแนะนำการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในแต่ละประเทศทั่วโลก ทาง SI-English เข้าใจดีว่าสิ่งนี้อาจจะสร้างความกังวลใจให้น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังวางแผนไปเรียนภาษาในต่างประเทศ หรือกำลังเรียนอยู่ในต่างประเทศ เราจึงมีคำแนะนำการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ Covid-19 เพื่อช่วยป้องกันสุขภาพและความปลอดภัย ดังนี้ :

 • ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ / สบู่ / เจลฆ่าเชื้อ เป็นระยะเวลา 30 วินาทีขึ้นไป 
 • ใช้กระดาษทิชชู่เมื่อมีอาการจาม หรือไอ หากไม่มีสามารถใช้แขนเสื้อได้
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ดวงตา จมูก ปาก
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการ

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับน้อง ๆ คือการดูแลสุขภาพของตัวเอง หากน้อง ๆ พึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และมีอาการไอ มีไข้ หรือรู้สึกป่วย ควรไปพบแพทย์ก่อนจะเดินทางไปยังประเทศที่น้อง ๆ ศึกษาต่อ และหากว่าเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ให้เร็วที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา น้อง ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมที่ลิงก์ได้เลยค่ะ : WHO: General Advice for Public

อาการเชื้อ Covid-19

หากคุณกำลังมีอาการต่อไปนี้

 • มีอาการไอ
 • มีไข้อย่างต่อเนื่อง
 • หายใจถี่

ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน และ อย่าไปร้านขายยา หรือ โรงพยาบาล

Update! สถานการณ์ COVID-19 ใน UK USA Australia Canada New Zealand & Ireland

UK สหราชอาณาจักร

รัฐบาลอังกฤษออกคำสั่งใช้มาตรการปิดให้บริการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนทำงานที่บ้าน และมีคำแนะนำและสั่งห้ามรวมกลุ่มกันมากกว่า 2 คนขึ้นไป โดยอนุญาตให้ออกจากบ้านเฉพาะการไปไปร้านอาหาร พบแพทย์ สำหรับร้านค้า และสนามเด็กเล่นล้วนถูกสั่งปิดทั้งหมด หากฝ่าฝืนจะมีการใช้กฎหมายบังคับ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถานบันบริการสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษ เปิดเผยว่า มาตรการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) เริ่มทำให้การระบาดชะลอตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว

สำหรับโรงเรียน สถานศึกษาหลายแห่งมีการปิดชั่วคราวและมีบางส่วนถูกแจ้งให้ปิดแล้ว ยกเว้นในบางกรณีนักเรียนในหลักสูตร GCSE และ A-level ที่ได้รับอนุญาตให้ยังคงอยู่ แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนอีกหลายคนถูกบังคับให้ต้องพิจารณาการปิดโรงเรียน เหตุจากพนักงานขาดงานเนื่องจากการแยกตนเองหรือดูแลญาติที่มีอาการสุ่มเสี่ยง และกรณีที่นักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากสหราชอาณาจักรเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ต้องแสดงเอกสารในช่วง Check-in ขึ้นเครื่องบิน คือ ใบรับรองแพทย์ สำเนาหนังสือเดินทาง และตั๋วเครื่องบินค่ะ

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่สะดวกเดินทางไปกรุงลอนดอน โปรดแจ้งมาใน E-mail ว่าขอรับหนังสือรับรองในรูปของ scanned copy โดยสถานทูตจะสแกนแล้วส่งให้ทางอีเมล์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

เนื่องด้วยที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งรวมถึงการให้ประชาชนให้สหราชอาณาจักรเก็บตัวอยู่ในเคหสถาน ตามประกาศนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการ โดยขอให้ติดต่อประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ทางโทรศัพท์มือถือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นสนทนาต่าง ๆ 

สำหรับบริการด้านกงสุล โดยเฉพาะการออกเอกสารการเดินทางต่าง ๆ ที่เป็นกรณีเร่งด่วน เช่น หนังสือเดินทาง และหนังสือสำคัญประจำตัว สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเป็นรายกรณี ในส่วนกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูคฯ สามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ +44 791 865 1720 และ +44 743 683 1519 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lasapant@thaiembassyuk.org.uk

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์ Covid-19 สหราชอาณาจักร คลิก!

USA สหรัฐอเมริกา

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา มีมาตรการเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษแยกเดี่ยว เนื่องด้วย ณ ตอนนี้กลายเป็นประเทศที่วิกฤตที่สุดจากการระบาดของเชื้อไวรัส จึงจำเป็นต้องมีมาตรการมารองรับเพื่อลดการระบาด

สถานการณ์ตอนนี้ในโรงเรียน/สถาบัน และระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐอเมริกา มีการออกประกาศมาตรการห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางจากยุโรปเข้าประเทศเป็นเวลา 30 วันมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 13 มี.ค. 63  และทางรัฐบาลยังมีความเห็นว่าควรพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกโครงการกิจกรรมท่องเที่ยวต่างประเทศของนักเรียนที่กำลังจะมาถึง และนักเรียนที่กลับเข้าสหรัฐอเมริกาแล้ว โปรดกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน เนื่องด้วยอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินได้ ทุกคนควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐและท้องถิ่นเพื่อกำหนดวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันและวิธีรับมือ 

มาตรการป้องกันและวิธีรับมือปัญหา Covid-19 จากสถาบันศึกษาในสหรัฐอเมริกา :

 • ส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานหรือสมาชิกในสถาบันศึกษา / โรงเรียน เพื่อปกป้องสุขภาพส่วนบุคคลของพวกเขา
 • มีการให้ข้อมูลความรู้สาเหตุ - อาการของ COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ หายใจถี่ 
 • มีการกระตุ้นให้คนอยู่บ้านเมื่อมีอาการป่วย
 • ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย - สิ่งต่าง ๆ เช่น โต๊ะที่ใช้ร่วมกัน, เคาน์เตอร์, พื้นที่ครัว, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และลูกบิดประตู
 • มีการจำกัด - งดเว้น กิจกรรมและการประชุมที่ต้องมีการติดต่อใกล้ชิด

กรณีสถานการณ์ระบาดหนักขึ้น ทางเราได้สร้างแผนฉุกเฉิน เพื่อประเมินว่าสมาชิกในสถาบันมีความเสี่ยงสูงไหม และวางแผนตามความเหมาะสม

 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
 • ติดต่อกับแผนกสุขภาพในพื้นที่ ยกเลิกการประชุมหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ นำแผนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไปปฏิบัติ
 • ยกเลิกการประชุมหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ นำแผนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไปปฏิบัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์ Covid-19 สหรัฐอเมริกา คลิก!

Australia ออสเตรเลีย

ขณะนี้ประเทศออสเตรเลียได้ประกาศใช้มาตรการ “ปิดพรมแดน” แล้วโดยปิดกั้นการเดินของชาวต่างชาติทั้งหมดเข้ามาในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการออกคำสั่งห้ามการชุมนุมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็น จำนวน 500 คนขึ้นไป และการชุมนุมในร่มที่ 100 คนขึ้นไปเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ Covid-19 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งปิดโรงเรียนจำนวนมาก แต่สำหรับโรงเรียนหลายแห่งรวมถึงในนิวเซาธ์เวลส์และวิคตอเรียที่มีการยืนยันผู้ป่วยโรค coronavirus ได้ปิดตัวลงชั่วคราว กรณีนักเรียนที่ไปถึงออสเตรเลียแล้ว โปรดกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน และสามารถอัพเดต หรือสอบถามกับโรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาของคอร์สเรียน

มาตรการที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียแจ้ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

 • พบปะกันนอกบ้านได้ ไม่เกินสองคน ยกเว้นคนในบ้านของคุณเอง
 • ปิดพื้นที่เพิ่มสวนสาธารณะทั้งหมด ลานสเก็ต สนามเด็กเล่น ยิม
 • ประชาชนต้องอยู่ในบ้าน ออกไปช็อปปิ้งให้น้อยครั้งที่สุด
 • ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ควรอยู่บ้านและแยกตัวเองให้ได้มากที่สุด / ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กรณีมีโรคประจำตัวต้องอยู่บ้าน
 • Social Distancing

สำหรับนักเรียนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียยังสามารถเดินทางออกจากออสเตรเลียมายังประเทศไทยได้ตามปกตินะคะ ซึ่งในการเดินทางกลับนั้นจำเป็นต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ ยื่นให้กับทางสายการบินตอนทำการ Check-in (มีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย⁣)

 • ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง “Fit to Fly” ⁣
 • หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยออกโดยสถานทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์⁣

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทย สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดังนี้⁣

 • ดาวน์โหลดฟอร์ม ‘ลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย’ ที่นี่ กรอกแบบฟอร์มให้ครบพร้อมแสกนไฟล์เป็นภาพสี หรือ ถ่ายรูปสี⁣
 • ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมทั้ง ใบรับรองแพทย์- Fit to Fly, สำเนา passport และ เอกสารสำรองบัตรโดยสาร หรือ ตั๋วเครื่องบิน มาที่ E-Mail : rtecanberra2@gmail.com ⁣
 • สถานเอกอัครราชฑูตฯ จะจัดส่งหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย และไฟล์สแกนภาพสี มายัง E-Mail ต้นทาง 

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์ Covid-19 ออสเตรเลีย คลิก!

Canada แคนาดา

สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวแคนาดา ห้ามเข้าประเทศแคนาดาในช่วงนี้ (คำสั่งดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการขนส่งสินค้าเข้ามาในประเทศ ไม่ครอบคลุมลูกเรือเครื่องบิน นักการฑูตและสมาชิกครอบครัวพลเมืองแคนาดา รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกา) และสำหรับชาวเมืองแคนาดาที่ไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงมาต้องกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน และหากใครมีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ Covid-19 จะไม่สามารถเข้าประเทศได้เด็ดขาด ทั้งนี้ แคนาดามีเพียงสนามบิน 4 เมือง ได้แก่ โตรอนโต มอนทรีออล แวนคูเวอร์ และคัลการีที่จะรับเที่ยวบินต่างชาติ

สำหรับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในแคนาดามีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม สามารถสอบถามได้กับสถานทูตไทยในแคนาดาโดยตรง ตามช่องทางดังนี้ 

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 • สายด่วน:  +1 (613) 722-4444
 • Fax. 1 (613) 722-6624
 • E-Mail :  contact@thaiembassy.ca
 • Website: www.thailand.gc.ca 
 • Facebook: Embassy of Canada to Thailand

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

 • สายด่วน: +1 (604) 687-1143
 • Fax. 1 (604) 687-4434
 • E-mail : info@thaicongenvancouver.org
 • Website: http://www.thaicongenvancouver.org
 • Facebook: Embassy of Canada to Thailand

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์ Covid-19 แคนาดา คลิก!

New Zealand นิวซีแลนด์

ในขณะนี้ประเทศนิวซีแลนด์ได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้ว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังคงระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้นิวซีแลนด์ยังคงสั่งห้ามการเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากการเดินทางไปต่างประเทศถือเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53% มีส่วนเชื่อมโยงกับการเดินทางไปยังต่างประเทศ สำหรับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์มีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม สามารถสอบถามได้กับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยตรง ตามช่องทางดังนี้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์ Covid-19 นิวซีแลนด์ คลิก!

Ireland ไอร์แลนด์

หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขของไอร์แลนด์ ระบุว่าตอนนี้ไอร์แลนด์กำลังเข้าสู่ระยะใหม่ของการแพร่ระบาด และเขาสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้โรงพยาบาลทั้งหลายออกข้อจำกัดต่าง ๆ สำหรับผู้มาเยือน และขณะนี้สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้มีการสั่งปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการเพิ่มและระบาดของผู้ติดเชื้อ COVID-19 กรณีที่มีเด็กและผู้สูงอายุในบ้านต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นอย่าออกมาข้างนอกเป็นดีที่สุด และอย่าลืมที่จะรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

สำหรับนักเรียนไทยที่อยู่ในไอร์แลนด์ มีความประสงค์ที่จะกลับประเทศไทย สามารถติดต่อกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน ได้ที่ช่องทางดังนี้ :

 • สายด่วน:  +353 (0) 1 643 6468
 • E-mail : thaiconsulateireland@richmondmarketing.com 
 • Website: www.thaiconsulateireland.com
 • Facebook : The Royal Thai Consulate Ireland

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์ Covid-19 ไอร์แลนด์ คลิก!

ข้อมูลเกี่ยวกับ Social Distancing

Social Distancing การเบี่ยงเบนทางสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยชะลอการแพร่กระจายของ coronavirus ทำได้โดยลดการติดต่อระหว่างผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีสุขภาพดี โดยมีวิธีการ เช่น:

 • รักษาพื้นที่ 2 เมตร (6.5 ฟุต) ระหว่างตัวเองและผู้อื่น ๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่หรือห้องนอนร่วมกับผู้อื่น
 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
 • ไม่จับมือหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นหากเป็นไปได้

กรณีไปถึงโรงเรียนแล้วจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน / ต้องการยกเลิกคอร์สเรียนและขอเงินคืน

เมื่อน้อง ๆ เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของตนเองแล้วและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส ทางรัฐบาลแต่ละประเทศจะมีการอัพเดตข่าวสารสถานการณ์จากลิงก์ด้านบนที่เราแจ้งไว้ 

และหากต้องกักตัวตามรัฐบาลของประเทศที่ไปเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการนั้น ทาง SI-English ทราบดีว่าจะมีผลกระทบต่อระยะเวลาการเรียน การเปิดคอร์สเรียน ตารางกิจกรรมของโรงเรียน ที่พัก/โฮมสเตย์ น้อง ๆ สามารถติดต่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ SI-English เพื่อปรึกษาและหาวิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเรื่องการเรียน เช่น อาจจะต้องมีการเลื่อนคอร์ส เปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน/กิจกรรม หรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก

และในกรณีที่น้อง ๆ ต้องการยกเลิกคอร์สเรียนและขอเงินคืน สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ SI-English ได้ค่ะ และทางเราจะจัดการโดยต้องดูเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน/โรงเรียน มีนโยบายคืนเงินหรือยกเลิกได้หรือไม่

สำหรับนักเรียนไทยที่เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการกักตัว

ตามมาตรการสากล เราขอแนะนำให้นักเรียนที่ป่วยแยกตัวออกจากชุมชน และไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือ เข้ามาในส่วนพื้นที่สำนักงานของทาง SI-English เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ

ในกรณีที่นักเรียนมีอาการ COVID-19 นักเรียนจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่น ซึ่งต้องปฎิบัติทำตามคำแนะนำและแยกตนเองอย่างเคร่งครัด ทางเราจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และนักเรียนของเราปฎิบัติตามขั้นตอนเฉพาะที่ต้องดำเนินการแยกตนเองหรือกักกันโรค 

การให้คำปรึกษาออนไลน์และช่องทางติดต่อ SI-English 

หากนักเรียนมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำ หรือสอบถามขอช่องทางการติดต่อกับสถานทูตใน UK USA Australia New Zealand Canada & Ireland ทีมงาน SI-English ยังให้บริการปกติ โดยสามารถติดต่อเราได้ที่ 080-234-9609 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. หรือติดต่อเราได้ทาง bangkok@studyin-uk.com

*อัพเดตล่าสุด ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy