โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา

Language Schools in Victoria

Victoria

Global Village Victoria

นักเรียนของที่นี่จะได้เรียนภายใต้ความรู้สึกที่สบายใจ Global Village Victoria มีอาจารย์ที่พร้อมจะทำให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ภาษาอังกฤษของนักเรียนของที่นี่จะพัฒนาอย่างรวดเร็วไปพร้อม ๆ กับการได้พบเจอเพื่อนใหม่จากทั่วโลก 

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy