หลักสูตร General Englishการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตร General English

หลักสูตร General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป) เป็นหลักสูตรกึ่งเร่งรัดเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมไปถึงเรื่องของคำศัพท์ ไวยากรณ์ และกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่ผ่อนคลาย แทรกด้วยกิจกรรมยามว่างทั้งในและนอกห้องเรียน

ลักษณะเด่นของหลักสูตร General English

  • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ผ่อนคลายกว่าหลักสูตรโดยทั่วไป
  • เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะจากเรื่องใกล้ตัว เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี วรรณกรรม ฯลฯ
  • เน้นเรื่องการฟังและการพูด
  • เป็นการเรียนภาษาอังกฤษและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

หลักสูตร General English มีการเรียนการสอนแบ่งเป็นหลายระดับ ได้แก่

  • Intensive หลักสูตรเข้มข้น สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการสื่อสาร พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
  • Junior หลักสูตรสำหรับเด็กๆ ที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • Mature หลักสูตรที่ใช้โครงสร้างภาษาและคำศัพท์ที่มีซับซ้อนมากยิ่งขึ้นขึ้น เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ เทียบเคียงเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็นในการเรียน การทำงาน หรือชีวิตประจำวัน
  • Private การเรียนการสอนเป็นแบบส่วนตัว โดยอาจารย์จะช่วยวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เรียนต้องพัฒนา ออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

เรียนหลักสูตร General English ได้ที่ไหนบ้าง?

ผู้ที่สนใจ สามารถเรียนหลักสูตร General English ได้ในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทั่วไปในต่างประเทศ โดยสามารถเลือกค้นหาโรงเรียนได้ทั้งใน สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ โดยกรอกข้อมูลลงในเครื่องมือสำหรับค้นหาหลักสูตรด้านล่าง

 

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

©2017 SI-English | All rights reserved | Privacy Policy