หลักสูตร Academic Englishการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาการในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (EAP)

หลักสูตร English for Academic Purposes

หลักสูตร English for Academic Purposes เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนที่จะมีแผนการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในโรงเรียนสอนภาษาจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณให้พัฒนาขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการ การอ่านเชิงวิชาการ การฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง และทักษะในการนำเสนอผลงาน

โดยนักเรียนที่ต้องการจะเรียนหลักสูตร English for Academic Purposes นี้ควรจะมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate ขึ้นไป ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนในหลักสูตร EAP นี้ให้แก่นักเรียนนานาชาติ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะดังต่อไปนี้ 

  • ฝึกทำรายงาน และบทความเชิงวิชาการ
  • ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  • พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน คิดวิเคราะห์
  • ฝึกทักษะการใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ
  • ฝึกทักษะการทำวิจัย
  • พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
  • ฝึกทักษะการจดบันทึกย่อ

เรียนหลักสูตร English for Academic Purposes ได้ที่ไหนบ้าง

นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตร English for Academic Purposes  ได้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำหลายแห่ง โดยสามารถเลือกค้นหาโรงเรียนได้ทั้งใน สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริการ และไอร์แลนด์ ในข้อมูลการค้นหาด้านล่างนี้

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

©2017 SI-English | All rights reserved | Privacy Policy