หลักสูตร Academic Englishการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาการในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย

หลักสูตร English for Academic Purposes

หลักสูตร English for Academic Purposes เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนที่จะมีแผนการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในโรงเรียนสอนภาษาจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เนื้อหาที่สอนจะมีความยากเพิ่มขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณให้พัฒนาขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการ การอ่านเชิงวิชาการ การฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง และทักษะในการนำเสนอผลงาน

โดยนักเรียนที่ต้องการจะเรียนหลักสูตร English for Academic Purposes นี้ควรจะมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate ขึ้นไป ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการสอนในหลักสูตร EAP นี้ให้แก่นักเรียนนานาชาติ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะดังต่อไปนี้ 

  • ฝึกทำรายงาน และบทความเชิงวิชาการ
  • ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  • พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน คิดวิเคราะห์
  • ฝึกทักษะการใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ
  • ฝึกทักษะการทำวิจัย
  • พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
  • ฝึกทักษะการจดบันทึกย่อ

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง

  • Essay คือการเขียนบทความหรือเรียงความภาษาอังกฤษ ในลักษณะเชิงวิชาการ โดยจะเรียนทั้งในเรื่องการเลือกหัวข้อการเขียนรายงาน เทคนิคการเลือกใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงหลักการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง และเทคนิคการเชื่อมประโยคให้มีความสมบูรณ์แบบ
  • Research Report คือ การเขียนในลักษณะเชิงงานวิจัยและรายงานผลงานวิจัย รวมถึงเทคนิคในการเขียนสรุปผลงานวิจัย
  • Seminar Presentation คือ การเรียนรู้เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานต่อผู้คน เนื่องจากการศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับปริญญานักศึกษาจำเป็นต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งการเรียนหัวข้อนี้จะทำให้รู้ถึงความสำคัญของการนำเสนอ ข้อดี และข้อเสียของเราเพื่อจะนำไปปรับปรุง

เรียนหลักสูตร English for Academic Purposes ได้ที่ไหนบ้าง

นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตร English for Academic Purposes  ได้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำหลายแห่ง โดยสามารถเลือกค้นหาโรงเรียนได้ทั้งใน สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริการ และไอร์แลนด์ ในข้อมูลการค้นหาด้านล่างนี้

เรายังมีคอร์สเรียนอื่นๆที่หลากหลายอีก เช่น General EnglishBusiness English และ Exam Preparation เป็นต้น

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy