โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา

Language Schools in Montreal

Montreal

ILSC Montreal

ILSC-Montréal เป็นศูนย์การทดสอบอย่างเป็นทางการสำหรับ IELTS, Cambridge Exams FCE and CAE และ TEF Canada and TEFaQ ที่นี่มีหลักสูตรและโปรแกรมให้เลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนมากที่สุด 

CLC Montreal

CLC Montreal Language School จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาได้ค้นพบถึงคุณค่าของการเรียนผ่านบทสนทนา วัฒนธรรม และการติดต่อสื่อสารที่สอดคล้องเข้ากันและมีประสิทธิภาพ

EC Montreal

โรงเรียน EC Montreal ก่อตั้งเมื่อปี 1962 มีห้องเรียนทั้งหมด 23 ห้องและรองรับนักเรียนสูงสุด 290 คน จุดเด่นของโรงเรียนเราคือนักเรียนที่มาเรียนต่อห้องเฉลี่ยอยู่ที่ 12 คน ซึ่งสามารถใช้ Wheelchair ได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนอีกมากมายไว้บริการนักเรียน

Académie Linguistique Internationale (ALI)

ALI โรงเรียนสอนภาษาที่นำเสนอหลักสูตรทุกรูปแบบ เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถใช้งานได้จริง โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (beginners) ไปจนถึงระดับสูง (advanced)

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy