ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

คุณรู้จัก Skimming, Scanning และ Details Reading - 3 ทักษะสำคัญในการทำข้อสอบ Reading แล้วหรือยัง

28 พฤศจิกายน 2560 Ielts General English นักเรียน

อย่างที่เคยนำเสนอไปในบทความ “เคล็ดลับสำหรับฝึก IELTS Reading Part ที่ควรทำทุกวัน” ไปแล้ว ว่าเทคนิคของการอ่านเพื่อจับใจความนั้นประกอบด้วย 3 Methods อันได้แก่ Skimming, Scanning และการอ่านแบบ in Details ซึ่งเป็น 3 เทคนิคต้องใช้ร่วมกันเสมอ เพื่อการทำข้อสอบพาร์ท Reading ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันชัดๆ ไปเลยว่า แต่ละเทคนิค มีวิธีการหรือขั้นตอน แตกต่างกันยังไง

การอ่านแบบ Skimming Reading

เป็นเทคนิคในการอ่าน โดยอ่านเนื้อหาทั้งหมดแบบคร่าวๆ ผ่านๆ เพื่อค้นหา Main ideas หรือประเด็นและใจความสำคัญของบทความนั้นๆ ว่าเกี่ยวกับอะไร ซึ่งสามารถเป็นได้ ทั้งการอ่านแค่สองสามประโยคแรกแล้วข้ามบรรทัด หรืออ่านเฉพาะประโยคและวลีสำคัญๆ ประกอบกับกวาดสายตาดูบริบทหรือเนื้อหารวมๆ เป็นต้น

Skimming Reading จะมีประโยชน์ในการหาคำตอบบางชนิด เช่น

  • เมื่อต้องการหา Main ideas หรือประเด็นหลัก ใจความสำคัญของเรื่อง
  • เมื่อต้องการคำตแบที่เกี่ยวกับ Purpose วัตถุประสงค์หลักหรือเจตนาของผู้เขียน
  • เมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับ Mood & Tone อารมณ์ ความรู้สึก หรือทัศนคติของผู้เขียน (Attitude)
  • เมื่อต้องค้นหาการตีความ หรือ Implication บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในบทความ
  • เมื่อต้องการหาข้อความเสริม/ การขยายความ หรือที่เรียกว่า Further Application Ideas อันได้แก่ข้อความหรือประโยคที่นำมาเสริมหรือสนับสนุนใจความหลักของเรื่องต่างๆ

การอ่านแบบ Skimming จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน และควรทำเป็นอย่างแรก เพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมคร่าวๆ ว่าเนื้อหาที่เราได้อ่านนั้น เกี่ยวข้องกับอะไร โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาอ่านรายละเอียดตลอดทั้งเรื่อง

การอ่านแบบ Scanning Reading

เทคนิคของ Scanning คือการกวาดสายตาเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะ เช่น ตัวเลข วันที่ สถานที่ ศัพท์เฉพาะ หรือชื่อคน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น โดยไม่ต้องอ่านข้อความหรือประโยคทั้งบรรทัด

Skimming Reading จะมีประโยชน์ในการหาคำตอบบางชนิด เช่น

  • พวก Specific Details ต่างๆ อย่างที่กล่าวไปแล้ว เช่น ชื่อคน ตัวเลข วันที่ ชื่อสถานที่ ฯลฯ
  • Reference หรือ การอ้างอิงต่างๆ ว่าอยู่ตรงส่วนไหน
  • การหาโครงสร้างเชิงเหตุผล หรือ Logical Structure
  • การหาความหมายของคำศัพท์ตามบริบท หรือ Contextual Meaning

Scanning Reading จึงแตกต่างจาก Skimming ตรงที่เป็นการหาข้อมูลเฉพาะล้วนๆ เราจะสามารถใช้เทคนิคนี้ทั้งก่อนเริ่มอ่านบทความ (โดยดูจากพวกตัว Bold ต่างๆ) และหลังจากอ่านคำถามเสร็จ

การอ่านแบบ Details Reading

แม้ว่า Details Reading จะไม่ใช่เทคนิคในการอ่านเร็วหรือช่วยประหยัดเวลาแบบ Skimming หรือ Scanning แต่ก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน และต้องใช้ควบคู่ไปกับทั้งสองเทคนิคดังกล่าวเสมอ นั่นคือ เริ่มจากอ่านแบบ Skimming เพื่อหา Main Idea ก่อน ต่อด้วย Scanning เพื่อหาคำตอบหรือข้อมูลเฉพาะ จากนั้นก็อ่านแบบ in Details เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และตอบคำถามที่ต้องใช้การวิเคราะห์

การอ่านแบบ Details Reading คือการอ่านอย่างละเอียดรอบคอบและลึกซึ้ง จำเป็นอย่างมากในบทความหรือเนื้อหาที่ต้องการการตีความ หรือต้องการความชัดเจน และเป็นตัวที่จะช่วยให้เราค้นพบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ทั้งนี้ Details Reading จะมีประโยชน์ในการหาคำตอบเช่นเดียวกับ Skimming Reading แต่ในระดับลงรายละเอียดและลึกซึ้งกว่า

อย่างไรก็ดี เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ Reading อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด จะเกิดประโยชน์กับตัวน้องๆ มากที่สุด ก็ต่อเมื่อน้องๆ มีคลังคำศัพท์อยู่ในสมอง หรือรู้จักคำศัพท์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบมาพอสมควรแล้วเท่านั้น พี่ๆ จึงอยากจะแนะนำให้น้องๆ หมั่นท่องจำศัพท์ใหม่ๆ หรือฝึกอ่านเพื่อเดาความหมายศัพท์จากบริบทรอบข้าง ควบคู่กับการใช้เทคนิคการอ่านทั้งสามแบบ ก็จะช่วยให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบพาร์ท Reading อย่างที่หวังเอาไว้

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทดลองทำข้อสอบ IELTS เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง ควบคุมการสอบโดยเจ้าของภาษา SI-English มีบริการ IELTS Demo Test ทดลองสอบ IELTS ในราคาประหยัด เพียง 300 บาท เท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-6033 หรือหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษา ไม่ว่าจะเป็นที่ UK USA Australia Canada Ireland หรือ New Zealand ก็สามารถขอข้อมูลและปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญของเรา ได้เช่นกันครับ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy