ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

การยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อในสหราชอาณาจักร

26 กรกฏาคม 2560 วีซ่า สหราชอาณาจักร นักเรียน

หากคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาสุดคูลในสหราชอาณาจักร คุณจะต้องมีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้อง มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนว่าคุณเหมาะกับวีซ่าประเภทไหนกันนะ

วีซ่าประเภท Student Visitor Visa (SVV) / Short Term Student (STS)

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากกลุ่มประเทศ EEA/EU และเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษไม่เกิน 6 เดือน

 • สำหรับนักเรียนทุกระดับรวมทั้งผู้เรียนในระดับเริ่มต้น
 • หากต้องการสมัครวีซ่าประเภท SVV คุณจะต้องมีจดหมายรับรองจากโรงเรียนสอนภาษา ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดส่งให้คุณหลังจากที่ได้รับเงินค่าเรียนเต็มจำนวนแล้ว
 • คุณไม่สามารถต่อวีซ่าประเภทนี้ได้ที่สหราชอาณาจักร คุณต้องยื่นขอต่อวีซ่าใหม่จากประเทศของคุณเท่านั้น
 • คุณไม่สามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้ด้วยวีซ่าประเภทนี้
 • คุณอาจเปลี่ยนหลักสูตรหรือย้ายโรงเรียนได้ภายในระยะเวลาที่คุณกำลังศึกษาอยู่ แต่คุณไม่สามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า

วีซ่าประเภท Extended Student Visitor Visa (ESVV) / Short Term Student (STS)

วีซ่านี้มีไว้สำหรับนักเรียนนานาชาติที่มีแผนสำหรับการเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะเวลาระหว่าง 6 ถึง 11 เดือน

 • เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับรวมทั้งผู้เริ่มต้นเรียน
 • คุณอาจเปลี่ยนหลักสูตรหรือย้ายโรงเรียนได้ภายในระยะเวลาที่คุณกำลังศึกษาอยู่ แต่คุณไม่สามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า
 • หากต้องการสมัครวีซ่าประเภท ESVV คุณจะต้องมีจดหมายรับรองจากโรงเรียนสอนภาษา ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดส่งให้คุณหลังจากที่ได้รับเงินค่าเรียนเต็มจำนวนแล้ว
 • การสมัครวีซ่าประเภทนี้ คุณต้องมีหลักฐานยืนยันสถานะทางการเงินในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพต่าง ๆ ในขณะอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักร
 • คุณไม่สามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้ด้วยวีซ่าประเภทนี้
 • คุณไม่สามารถต่อวีซ่าประเภทนี้ได้ที่สหราชอาณาจักร คุณต้องยื่นขอต่อวีซ่าใหม่จากประเทศของคุณเท่านั้น

เอกสารในสมัครวีซ่าของสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการยื่นสมัครทำวีซ่าให้สำเร็จ คุณต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วน และระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ ดังนั้นตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

วีซ่านักเรียนในสหราชอาณาจักร จะพิจารณาโดยระบบคะแนนและขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า ซึ่งประกอบไปด้วย:

 • พาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย
 • หลักฐานรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานยืนยันสถานะทางการเงินในการชำระค่าเล่าเรียน โดยใช้รายการเดินบัญชี (Statement) จากธนาคารหรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนของหลักฐานยืนยันสถานะทางการเงินนั้น คุณจะต้องแสดงหลักฐานการยืนยันความสามารถในการจ่ายค่าครองชีพ โดยถ้าคุณอาศัยอยู่นอกกรุงลอนดอนจะต้องมีเงินจำนวน 1,015 ปอนด์ต่อเดือน แต่ถ้าอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนจะต้องมีเงินจำนวน 1,265 ปอนด์ต่อเดือน นอกเหนือจากนั้น คุณยังต้องจัดทำเอกสารที่แสดงคุณสมบัติทางการศึกษาพร้อมกับประวัติทางการแพทย์อีกด้วย

หากสนใจเรียนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร

น้อง ๆ สามารถดูติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-English เพื่อรับข้อมูลคำแนะนำทุกขั้นตอน ฟรี!

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy