ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

นักเรียนนานาชาติเรียนไปทำงานไปในแคนาดา

25 พฤษภาคม 2560 แคนาดา

นักเรียนนานาชาติ เรียนไปทำงานไปในประเทศแคนาดา

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษในประเทศแคนาดาและมีความต้องการทำงานพิเศษระหว่างเรียน วันนี้พี่เมรี่มีสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ต้องใช้ใบอนุญาตทำงานในประเทศแคนาดา หรือ Canadian Study Permit มาเล่าให้ฟังค่ะ

ใบอนุญาตทำงานระหว่างเรียนในประเทศแคนาดา หรือ Canadian Study Permit

สำหรับน้อง ๆ ที่ลงเรียนภาษาในหลักสูตรระยะสั้นและไม่ได้มีความต้องการในทำงานระหว่างเรียน  อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตการทำงาน แต่สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการทำงานระหว่างเรียนนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทำงานระหว่างเรียนในประเทศแคนาดา หรือ Canadian Study Permit ค่ะ

ในการสมัครขอใบอนุญาตทำงานระหว่างเรียนนั้น นักเรียนที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอใบสมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการยอมรับและรับรองจากสถาบันการศึกษาที่กำหนดในประเทศแคนาดา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ รวมถึงมีหลักฐานในการพิสูจน์ความสามารถในการดูแลค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าเดินทางกลับประเทศ ของน้อง ๆ ค่ะ

นักเรียนนานาชาติสามารถทำงานได้กี่ชั่วโมง

นักเรียนนานาชาติสามารถทำงานระหว่างเรียนในโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือนอกสถานที่ในประเทศแคนาดาได้ค่ะ หากน้อง ๆ ลงเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลาในโรงเรียนหรือสถาบันที่ประเทศแคนาดากำหนดและมีใบอนุญาตการทำงานระหว่างเรียนเรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ สามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในระหว่างการเปิดภาคเรียน และสามารถทำงานได้แบบเต็มเวลาในช่วงวันหยุดในฤดูหนาวและปิดเทอมฤดูร้อน ค่ะ

หากสนใจสมัครเรียนภาษาอังกฤษในประเทศแคนาดา

น้อง ๆ สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-English เพื่อรับข้อมูลคำแนะนำทุกขั้นตอน ฟรี!

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy