ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

วีซ่าการทำงานระหว่างเรียนในสหรัฐอเมริกา

15 สิงหาคม 2561 นักเรียน วีซ่า สหรัฐอเมริกา การทำงาน

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและมีความสนใจที่จะทำงานระหว่างเรียนไปด้วย วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวีซ่าการทำงานระหว่างเรียนในสหรัฐอเมริกาไปพร้อมๆ กันเลย ! 

visa,usa

วีซ่านักเรียน F-1

นักเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ที่เรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นถือวีซ่านักเรียน F-1 โดยวีซ่า F-1 นี้อนุญาตให้นักเรียนทำงานในอเมริกาได้ตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดย United States Citizenship and Immigration Service หรือ USCIS

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Diploma หรือ Certificate ในหลักสูตรการฝึกภาษาและหลักสูตรที่ได้รับการรรับรองโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสามารถยื่นสมัครวีซ่านักเรียน F1 ได้ ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนหลักสูตรแบบเต็มเวลาเท่านั้น โดยได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถึง 60 วัน เพื่อเรียนให้จบในหลักสูตรที่ลงทะเบียนเอาไว้

ขอวีซ่านักเรียน F-1 ใช้อะไรบ้างนะ?

เอกสารที่ใช้ในการยื่น

 • หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และหากเคยมีวีซ๋าสหรัฐ?ในหนัสือเดินทางเล่มเดิมให้นำมาด้วย
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 5×5 เซนติเมตร เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • Transcript และประกาศนียบัตรต่างๆ ที่มี ตัวจริง และสำเนา อย่างละ 1 ชุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน รับรองตำแหน่งของตนเอง เป็นภาษาอังกฤษ (กรณีที่เป็นสปอนเซอร์ตัวเอง)
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน รับรองโดยธนาคารของตนเอง (กรณีที่เป็นสปอนเซอร์ตัวเอง)
 • สมุดบัญชีเงินเงินฝากธนาคาร ตัวจริง  ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนาของตนเอง (กรณีที่เป็นสปอนเซอร์ตัวเอง)
 • เอกสาร I-20 และเอกสารการลงทะเบียนต่างๆ ที่ออกโดยทางสถาบันที่ลงทะเบียนเรียนไว้
 • ใบเสร็จ SEVIS Fee
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา)
 • ใบนัดวันจอง สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา
 • แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนอเมริกา (DS160)

เอกสารประกอบการยื่นสำหรับผู้สนับสนุนทางการเงิน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
 • จดหมายยืนยันการรับรองจาก Sponsor (Letter of Financial Support) (Hydefly จัดเตรียมให้)
 • สำเนาสมุดบัญชี พร้อมสมุดบัญชีตัวจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • จดหมายรับรองการทำงานโดยระบุเงินเดือนและตำแหน่ง และบัตรข้าราชการ เป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน F-1

 • ขอเอกสาร I-20 จากสถาบันการศึกษา
 • ชำระ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ชำระค่า SEVIS USD สำหรับวีซ่านักเรียน
 • จอง วันสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าชั่วคราว สำหรับท่านและสมาชิกอื่นที่เป็นครอบครัวสายตรง (สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่หรือน้อง)อีกไม่เกิน 5 คน

*โปรดตรวจสอบราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับบริการด้านข้อมูลวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com และสำหรับ บริการข้อมูลวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ทาง Call Center หมายเลขโทรศัพท์: 001-800-13-202-2457 เพื่อให้ข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์

สามารถทำงานระหว่างเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้กี่ชั่วโมง / สัปดาห์

ในการเรียนปีแรก นักเรียนนานาชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกวิทยาเขตของสถาบันการเรียน อย่างไรก็ตามนักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่ตำแหน่งงานสถานที่เรียนได้แก่

 • บาริสต้า 
 • ผู้ช่วยบรรณารักษ์
 • ผู้ช่วยธุรการ 

โดยการทำงานนอกสถาบันการเรียนนั้นนักเรียนจะต้องจบหลักสูตรการเรียนแบบเต็มเวลา 1 ปี แล้วเท่านั้น และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของ Department of Homeland Security โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดการทำงานเพิ่มเติมได้ว่ามีสิทธิ์ในการทำงานในแบบ Optional Practical Training (OPT) หรือ Curricular Practical Training (CPT)

หากสนใจเรียนภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกา

น้องๆ สามารถติดต่อพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-English เพื่อรับข้อมูลคำแนะนำทุกขั้นตอน ฟรี! ดูรายชื่อโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

บทความอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกา

เรียนภาษาที่นิวยอร์กทั้งที มีกิจกรรมดีๆ ให้ทำมากมาย

ขั้นตอนการขอวีซ่าเรียนต่ออเมริกา (VISA F-1)

10 กิจกรรมฉบับนักเรียน NYC ที่คนไปเรียนภาษาที่นิวยอร์กห้ามพลาด!

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy