ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

การเขียน Conclusion สำคัญอย่างไรในการสอบ IELTS writing part

4 พฤษภาคม 2561 คำศัพท์ ทิปส์ Ielts

หลังจากเราได้แนะนำบทความเกี่ยวกับการสอบ IELTS ก็มีน้องๆ หลายคนยังกังวลถึงพาร์ท Writing อยู่ วันนี้จะขออธิบายเกี่ยวกับว่าการเขียน Conclusion สำคัญอย่างไรในการสอบ IELTS writing part (ลองอ่าน เจาะลึก!! เกณฑ์การให้คะแนนของ IELTS ทุก Part!!)

ielts

Conclusion คืออะไร ?

Conclusion อยู่ในส่วนของข้อสอบ IELTS Writing part (Writing task 2) มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือ ย้ำกับผู้อ่าน (ผู้ตรวจข้อสอบ) อีกครั้งว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคำถาม โดยการเขียนเป็นเรียงความ ทางข้อสอบจะมีโจทย์มากำหนดหัวข้อเรื่องให้เรา หัวข้อเรืื่องก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไป เช่น การท่องเที่ยว กีฬา สังคม เป็นต้น ใช้คำที่เขียนไม่น้อยกว่า 250 คำ ในเวลา 40 นาทีนะคะ

Conclusion ที่ดี ต้องเป็นยังไง ?

Conclusion ที่ดีต้องชัดเจน  กระชับ เขียนออกไปแล้วช่วยเหลือและมีประโยชน์ อย่างที่อธิบายไปว่าเราควรเขียนเเค่ 1 ประโยค คือ Paraphrase Intro ซ้ำไปอีกครั้งว่า เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องเขียนอธิบายแบบละเอียด ขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าไม่ต้องยาวคะ  เพราะเราได้อธิบายไปแล้วในส่วนของ Body นั่นเอง เพราะฉะนั้น เราควรเน้นเขียนส่วน Body ให้ดี คะแนนหลักจะอยู่ตรงนั้น แต่ Conclusion มีส่วนช่วยให้คะแนนเพิ่มขึ้นค่ะ

เทคนิคการเขียน Conclusion

 • สิ่งแรกเลยต้องตอบให้ครอบคลุมกับที่โจทย์ถามมา โดยให้ข้อมูลที่เท่าๆ กัน มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น ให้บอกข้อดีและข้อได้เปรียบ ก็ต้องบอกทั้งสองอย่าง ไม่ใช่เน้นไปแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีรูปแบบในการร่างคำตอบอยู่ 4 รูปแบบคือ เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย ข้อดี – ข้อเสีย เหตุ – ผล และ ปัญหา – วิธีแก้ไข
 • ก่อนเริ่มเขียน ให้อ่านคำถามและนึกถึง Keyword ออกมา จะได้แบ่งเนื้อหาใน paragraph ตาม keyword ที่จะต้องตอบ
 • ทำ Mind map เรียบเรียงความคิด คำที่จะเขียน หลังจากดึง Keyword ออกมาแล้ว ลองวาด mind map ดูว่าในแต่ละ Keyword ของเราจะต่อยอดเป็นเรื่องไหนได้บ้าง เช่นเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมไทย น้องๆ อาจจะนึกถึงเทศาลสงกรานต์ การลอยกระทง หรือการรักนวลสงวนตัวก่อนแต่งงาน ซึ่งไม่มีผิดถูกเลยในเรื่องของความคิด
 • อย่าตื่นเต้นจนเกินไป เพราะถ้าเราตื่นเต้นกับการสอบมาก อาจจะทำให้ความสามารถในการนึกคำศัพท์หรือเรียบเรียงประโยคลดลง

ลักษณะของคำถามเป็นอย่างไร

ในพาร์ททักษะการเขียน IELTS writing part Task 2 นี้จะมีลักษณะคำถามเป็นแนวชี้ให้เห็นข้อดี ข้อเสีย ให้อธิบายความคิดเห็นแง่บวก หรือแง่ลบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา อธิบายความคิดเห็นของเรากับเรื่องว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ขออธิบายแยกเป็นข้อๆ เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ตามนี้

 • Do you agree or disagree

คำถามที่ขึ้นต้นมาด้วยแนวนี้ ต้องการให้เราแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่า เราเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่ ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด เพียงแต่เราต้องแสดงเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบให้ทางกรรมการเห็นว่าทำไมจึงได้คำตอบ ความคิดแบบนี้ หรือถึงแม้เราจะเห็นด้วยกับโจทย์ เราอาจจะบอกว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกที่จะเห็นด้วย และบอกถึงข้อโต้แย้งของคนที่ไม่เห็นด้วย ว่ามีจุดอ่อนอย่างไร หรือสำคัญน้อยกว่าในแง่ไหน อย่างไร

 •  To what extent do you agree or disagree

 คำว่า To what extent โจทย์เพียงแค่ต้องการให้เราอธิบายเหตุผลเท่านั้นเอง ลักษณะคำถามจะคล้ายกับข้อแรกเลยค่ะ

 • Discuss the advantages and disadvantages

สำหรับคำถามรูปแบบนี้ ผู้สอบจะต้องอธิบายทั้งข้อดีและข้อเสียของเรื่องบางอย่างที่โจทย์กำหนดมาอย่างเป็นกลาง โดยไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปเจือปน

 • Discuss both views and give your opinion

คำถามนี้ให้เราอธิบายเรื่องราวทั้งในแง่บวก และแง่ลบ โดยจะต้องระบุแน่ชัดไปเลยว่าเราเห็นด้วยกับฝ่ายไหน

 • Do the advantages outweigh the disadvantages

คำถามรูปแบบนี้ ให้อธิบายข้อดีข้อเสีย แต่ในคำถามนี้ต้องแสดงความเห็นว่าเราเห็นด้วยไหมที่ข้อดีของเรื่องนี้มีมากกว่าข้อเสีย หรือไม่เห็นด้วย เพราะอะไร

 • Is this a positive or negative development?

คำถามนี้ต้องตัดสินไปเลยว่าดีขึ้นหรือแย่ลง หลังจากนั้นจึงแสดงเหตุผลหรือยกตัวอย่างว่าทำไมถึงคิดแบบนี้

 • What are the benefits and drawbacks?

ข้อนี้ ผู้สอบจะต้องอธิบายทั้งข้อดีและข้อเสียของเรื่องบางอย่างที่โจทย์กำหนดมาอย่างเป็นกลาง โดยไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปเจือปน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้ว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดประโยชน์หรือเป็นโทษในแง่ไหน

 • What are the causes and suggest some solutions to the problem

เน้นการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากเราต้องตอบว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาที่ถูกกล่าวถึง และปัญหานี้จะถูกแก้ได้อย่างไร โจทย์แค่ต้องการดูว่าเรามีวิธีการคิดอย่างไร เป็นเหตุเป็นผลมากน้อยแค่ไหน ไม่ต้องกังวลว่าวิธีที่เราเสนอไปจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่

 • Why is this the case? Is it a positive or negative development?

คำถามรูปแบบนี้จะต้องแบ่งคำตอบให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นย่อหน้าหลักอันแรก (ไม่รวม Introduction กับ Conclusion) มีการพูดถึงที่มาของปัญหา และย่อหน้าหลักอันที่สองแสดงความคิดเห็นว่าเรามองเรื่องนี้ว่าอย่างไร

น้องๆ หลายคนอาจจะยังไม่ชินกับการต้องตอบสั้นๆ แบบนี้ เพราะถูกสอนมาแต่เนิ่นนานว่าเราควรเขียนยาวๆ หากอยากได้คะแนนดีๆ แต่ทางเราได้อธิบายไปตามข้างต้นแล้วนะคะ และสุดท้ายนี้ อย่าลืมทบทวนและฝึกฝนตัวเองอยู่บ่อยๆ เพื่อความเชี่ยวชาญและชำนาญนะคะ แล้วการสอบ IELTS จะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลยค่ะ เพียงแค่มีความตั้งใจ หากคุณมีความสนใจอยากจะศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร สามารถมาปรึกษาและขอรับคำแนะนำฟรีจากเรา SI-UK ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อใน UK ได้แล้ววันนี้

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการสอบ IELTS

เคล็ดลับในการสอบ IELTS กับ 5 คำสันธานที่ใช้ในประโยคแสดงความขัดแย้งหรือตรงข้าม

เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ 7.0

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy