ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ที่น่าสนใจ ปี 2020

28 พฤศจิกายน 2562 course ทิปส์ สหราชอาณาจักร โรงเรียนสอนภาษา

รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ที่น่าสนใจ ประจำปี 2020 เรียนจบแล้ว อยากพัฒนาภาษาอังกฤษ อย่ารอช้า! พิจารณาคอร์สเรียนจากบทความนี้ก่อนเลย  (ลองอ่าน หลักสูตรเรียนภาษาแบบเร่งรัด Intensive course ที่ EF)

Adullt English Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ คืออะไร ?

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่นั้น เปิดสอนผู้เรียนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยหลักสูตรจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุมกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ที่เรียนจบ วัยทำงาน เทคนิคการสอนนั้นเน้นให้ใช้ได้จริง  ทั้งการทำงาน การเรียนต่อ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในการทำงานเพื่อธุรกิจ ตอบสนองผู้เรียนทุกด้าน พัฒนาทักษะด้านภาษาทุกระดับชั้น ในรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษล้วน สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ พร้อมรับรองผลการเรียนทุกคอร์ส 

ระดับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate

มีหลักสูตรอะไรบ้างที่น่าสนใจ ?

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General Conversation English)

การเรียนการสอนจะเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน พื้นฐาน ก็คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่จะลงเนื้อหาลึกในด้านการพูด สนทนาภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติมากขึ้น สอนโดยเจ้าของภาษา เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาชีวิตประจำวัน หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar Course)

ฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ด้วยคอร์สแกรมม่าร์ เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในทุกระดับ เพื่อให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น รวมทั้งการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC เป็นต้น หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทุกๆ ด้าน เพราะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คือพื้นฐานที่สำคัญ ที่จะช่วยให้พูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง สวยงาม รวมทั้งใช้ในการทำข้อสอบต่าง ๆ อย่างเข้าใจ

หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS (IELTS Preparation Course)

สำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์จะสอบ IELTS ต้องการเตรียมสอบด้วยความมั่นใจ อยากทราบเทคนิค กลยุทธ์การสอบดี ๆ ในการสอบ IELTS ต้องลงหลักสูตรเรียนนี้เลย! ผลการสอบ IELTS นั้น ใช้ได้หลายกรณี เช่น การเรียนต่อต่างประเทศ หรือการทำงานต่างประเทศ การเรียนหลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น คอร์สนี้จะเน้นไปที่เนื้อหาการสอบ เทคนิคเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ส่วนมากต้องการตั้งแต่ 6.5 จนถึง 7.5 (อ่าน สอบ IELTS ไม่ยากอย่างที่คิด เตรียมตัวดี คะแนนสูง ชัวร์!)

หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL (TOEFL Preparation Course)

สำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยเฉพาะ สอนครบเนื้อหา ทั้งการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน อย่าง ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมกับฝึกทำข้อสอบจำลอง จากห้องสอบจริงเพื่อลดความตื่นเต้นและสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เรียน แนะนำกลยุทธ์การทำข้อสอบ TOEFL ทำอย่างไรให้ได้ตะแนนมากที่สุด ช่วยให้ทำข้อสอบอย่างมั่นใจ และสถาบันที่เปิดสอน มักจะมีการรับรองผลว่าผู้เรียนจะต้องได้คะแนนสูงตามที่โรงเรียน หรือที่ทำงานกำหนดไว้

หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation Course)

หลักสูตรเตรียมสอบอย่างเข้มข้นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมาก อย่าง หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้คะแนนสอบของ TOEIC เพื่อการสมัครงาน โดยเฉพาะงานด้านสายการบิน งานโรงแรม และบริษัทขนาดใหญ่ เนื้อหาการเรียนการสอนติวโทอิคเข้มข้น ทั้ง 4 พื้นฐานหลักอย่าง ฟัง พูด อ่าน เขียน และรวมทั้งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังให้ดีขึ้นในระยะเวลาที่สั้น สอนเทคนิคการอ่านเป็นพิเศษ ทำให้ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างรวดเร็ว

“ไม่รู้จะสอบอะไรดีระหว่าง IELTS  TOEIC หรือ TOEFL” 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

Business English course นี้ เหมาะสำหรับวัยทำงานอย่างแท้จริง พัฒนาทุกด้านของภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่มั่นใจ ดำเนินการด้านธุรกิจที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้รับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อธุรกิจ และเน้นหนักในเรื่องการสนทนา

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับผู้ใหญ่ (Private English Lessons for Adult)

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มย่อย หรือตัวต่อตัวก็ได้ สำหรับหลักสูตรเรียนแบบตัวต่อตัวนี้ เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็เลือกเองได้เช่นกัน การเรียนตัวต่อตัวเท่านั้น จะทำให้ทักษะ ภาษาอังกฤษของผู้เรียนพัฒนาได้เร็วกว่าทุกหลักสูตร สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์เจ้าของภาษา Native Spearker เน้นให้ผู้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษสือสาร กับต่างชาติ

หลักสูตรเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation in English)

ใครที่มีปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ ไม่มั่นใจบ้าง อายสำเนียงบ้าง หลลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณแล้วค่ะ คอร์สการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) จะช่วยให้การออกเสียงเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ มั่นใจขึ้น โดยหลักสูตรจะสอนการออกเสียงในลักษณะต่างๆ เช่น การเน้นเสียง (stress) , เสียงสัมผัส (rhythm), การออกเสียงสูงต่ำ (intonation) เป็นต้น 

หลักสูตรเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing Course)

พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติด้วย หลักสูตรเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing course) หลักสูตรนี้แบ่งการเรียนสอนออกเป็น การเขียนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการเพื่อการศึกษา (Academic Writing) และ การเขียนด้านธุรกิจเพื่อการทำงาน (Business Writing)

สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเอง เราพร้อมช่วยเหลือและดูแล ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียน หรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใน สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ สามารถ ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาจากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อต่างประเทศของ SI-English ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy