ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

IELTS TOEIC และ TOEFL สอบอันไหนดี แตกต่างกันอย่างไร?

5 ตุลาคม 2561 นักเรียน Ielts toeic toefl

“ไม่รู้จะสอบอะไรดีระหว่าง IELTS  TOEIC หรือ TOEFL”  อย่าเพิ่งสับสนค่ะ เพราะทั้งสามอย่างนี้ คือการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย หรือองค์กร รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ของโลก แต่การสอบทั้งสามอย่างนี้มันไม่ได้มีความเหมือนกันทั้งหมด เพราะทั้งสามการสอบมีข้อแตกต่างกันอยู่หลายจุด ระหว่าง IELTS  TOEIC และ TOEFL สามารถนำเอาไปใช้กับอะไรบ้าง ดังนั้นเรามาไขข้อสงสัยกันเลยดีกว่าค่ะ!

toeic,ielts,test

IELTS

IELTS หรือชื่อเต็มว่า International English Language Testing System เป็นการร่วมมือระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations , British Council และ IDP : IELTS Australia เป็นการสอบวัดระดับวัดผลทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับนานาชาติที่ตรงตามมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภายหลังการสอบเสร็จสามารถนำผลคะแนนสอบไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น การไปเรียนต่อในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการฝึกอบรมและทำงานที่ต่างประเทศได้อีกด้วย ผลคะแนนสอบไอเอล จะประกาศลงในใบผลการสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะรายงานถึงผลการสอบรวม และทักษะต่างๆ คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยผลคะแนนจะแบ่งเป็น 9 ระดับ ดังนี้
ระดับ 9 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุด สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
ระดับ 8 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบางครั้งบางคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
ระดับ 7 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี แต่ยังมีข้อผิดพลาดหรือเข้าใจผิดในบางครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าสามารถใช้ภาษาที่มีความซับซ้อนได้ดี
ระดับ 6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย ซึ่งรู้และเข้าใจภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้าง โดยผลสอบระดับ 6.5 ขึ้นไปสามารถนำไปใช้ยื่นวีซ่าเพื่อสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ค่ะ
ระดับ 5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานที่ตนเองถนัดได้ดี เข้าใจความหมายกว้างๆ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อย ๆ
ระดับ 4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัด โดยสามารถสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย จะมีปัญหาในการสื่อสารผ่านการแสดงความคิดเห็น และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
ระดับ 3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัดมาก โดยสามารถรู้และเข้าใจกับความหมายที่คุ้นเคยเท่านั้น และมีการสับสนในการสื่อสารบ่อย
ระดับ 2 ไม่สามารถสื่อสารแต่สามารถใช้คำศัพท์พื้นฐานได้ ซึ่งจะมีการสับสนใจการใช้ประโยคไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ใช้ได้แค่คำศัพท์สั้นๆ ที่คุ้นเคยเท่านั้น
ระดับ 1 ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเลย ซึ่งจะไม่เข้าใจในการใช้ประโยคในการสื่อสารนอกจากคำศัพท์เล็กน้อย
แต่ถ้าใครอยากฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบไอเอล ก็ลองมาเริ่มต้นศึกษาพวกคำสันธาน หรือ Conjunction ก่อนก็ได้ค่ะ เช่น 5 คำสันธานที่ใช้บ่อยในการสอบ IELTS , 3 คำที่ควรหลีกเลี่ยงในการนำมาใช้ขึ้นประโยคของการสอบ IELTS , เพิ่มคะแนนสอบ IELTS ง่ายๆด้วยการใช้ IDIOMS และ 5 คำสันธานที่ใช้ในความหมายเชิงขัดแย้งหรือตรงข้าม เป็นต้น

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆ ที่สนใจต้อการทดลองสอบ IELTS ทาง SI-UK มีจัดสอบ Demo IELTS อยู่ตลอดเช็คจากเว็บไซต์ได้เลยค่ะ และพิเศษสุดกับวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 นี้  กับ Special! ทดลองสอบฟรี! SI-UK Free IELTS Demo Test! วันที่ 26 ต.ค. 61 วันเดียวเท่านั้น!

TOEIC

TOEIC หรือชื่อทางการว่า Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความต้องการสมัครงานในองค์กรต่างๆ เพื่อยืนยันว่าเรานั้นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานองค์กร รวมถึงบริษัทของต่างชาติที่ต้องการผลคะแนนโทอิค เช่น บริษัทสายการบิน ซึ่งแต่ละสายการบินก็กำหนดคะแนนขั้นต่ำของโทอิคแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนมากจะอยู่ในระดับที่ 550 - 700 คะแนน นอกจากนี้บริษัทส่วนใหญ่จะเสนอให้พนักงานได้เลื่อนตำแหน่ง หรือปรับขึ้นเงินเดือน แต่จะต้องการคะแนนโทอิคอยู่ที่ 500 - 600 คะแนน นั่นเอง ซึ่งการสอบโทอิค จะแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ Listening & Reading test Speaking & Writing test แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมไปสอบในส่วน Listening & Reading test เพราะองค์กรส่วนใหญ่จะขอผลคะแนนสอบแค่ส่วนนี้เท่านั้น โดยผลคะแนนสอบรวมจะอยู่ที่ 990 คะแนน แบ่งเป็นดังนี้
Listening (การฟัง) 5 - 495 คะแนน
Reading (การอ่าน) 5 - 495 คะแนน
ซึ่งคะแนนสอบ TOEIC นั้นมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่เราสอบค่ะ บางคนอาจจะสงสัยว่าต้องได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะสอบผ่าน คำตอบคือ ไม่มีสอบผ่าน ไม่มีสอบตกค่ะ เพราะคะแนนที่ได้นั้นจะบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาของแต่ละคน และเมื่อเรานำผลคะแนนไปยื่นสมัครงาน องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ก็จะบอกเราได้เอง ว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับใดในการทำงานค่ะ

TOEFL

Test of English as a Foreign Language หรือ TOEFL คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกา ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซึ่งถือว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก โดยผลคะแนนโทเฟลจะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคน ซึ่งจะใช้เป็นหลักเกณฑ์เมื่อต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น
ทั้งนี้ข้อสอบโทเฟล จะแบ่งเป็นสองแบบคือ TOEFL iBT (Internet-based Format หรือการสอบผ่านอินเตอร์เน็ต) และ TOEFL PBT (Paper-based หรือการใช้กระดาษในการทำข้อสอบ) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเรานั้นจะใช้การสอบแบบ TOEFL iBT นั่นเอง ในการสอบโทเฟลจะเป็นการทดสอบครบทุกด้าน คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยส่วนมากจะเป็นการวัดระดับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในห้องเรียน หรือสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งถือว่าคะแนนโทเฟลมีผลมากในการเลือกมหาวิทยาลัย และคณะที่จะเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นหากคะแนนโทเฟลอยู่ในระดับสูง โอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำก็มีสูงขึ้น แต่ถ้าคะแนนอยู่ในระดับต่ำลงมาเรื่อยๆ โอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำก็ลดลงมาตามลำดับ
ทั้งนี้ผลคะแนนการสอบ TOEFL ที่ดีจะอยู่ที่ประมาณ 550 คะแนน และผลคะแนนจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี นันตั้งแต่วันที่เราสอบนั่นเอง

ทราบอย่างนี้แล้ว น้องๆ ที่มีความตั้งใจอยากจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือเข้าทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ และจำเป็นต้องใช้ผลการสอบวัดระดับทางภาษา ก็คงจะตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะว่าควรจะเลือกสอบ IELTS, TOEIC หรือ TOEFL ดี แต่อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงคำศัพท์ต่างๆ ให้มากๆ นะคะ และขอให้น้องๆ โชคดีกับการสอบค่ะ

สำหรับน้องๆที่สนใจอยากศึกษาต่อทางด้านภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง มาปรึกษาฟรีกับพี่ๆ SI-English ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาต่อ ได้เลยค่ะ และสามารถดูคอร์สเรียนภาษาและประเทศที่ต้องการจะเรียนต่อได้ ที่นี่!

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องน่าสนใจ

คะแนน TOEIC พุ่งชัวร์ !! รีบลงเรียน 5 คอร์สภาษาออนไลน์ !!

คุณรู้จัก Skimming, Scanning และ Details Reading - 3 ทักษะสำคัญในการทำข้อสอบ Reading แล้วหรือยัง

ไขข้อข้องใจว่าทำไมเราต้องสอบ IELTS

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy