หลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ

หลักสูตรไหนที่ใช่ สำหรับคุณ?

Academic English (ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ)

หลักสูตร Academic English หรือภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยเฉพาะ

Business English (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

เนื้อหาของหลักสูตร Business English หรือภาษาอังกฤษธุรกิจ จะเน้นไปที่เรื่องของคำศัพท์ธุรกิจและทักษะเฉพาะด้าน เช่น ทักษะการต่อรองและการนำเสนอ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว 

General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป)

หลักสูตร General English หรือภาษาอังกฤษทั่วไป ถือเป็นหลักสูตรในอุดมคติของนักเรียน-นักศึกษา ที่อยากจะพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตัวเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนหรือการทำงานได้อย่างทันท่วงที

Junior English (ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน)

หลักสูตร Junior English หรือภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อน้องๆ ที่มาอายุตั้งแต่ 8-12 ขวบ และน้องๆ วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี โดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มักจัดให้มีการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตามปฏิทินการศึกษาสากล

Exam Preparation (หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร Exam Preparation หรือหลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเพื่อวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ Cambridge First, TOEFL, GMAT, TOEIC และ IELTS.

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราพร้อมบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่คุณ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy