ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา (USA)

9 ตุลาคม 2561 สหรัฐอเมริกา คอร์สเรียน ทิปส์

ในช่วงนี้มีน้องๆ คนไหนที่เล็งอเมริกา ไว้ไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นคอร์สภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ (5 เหตุผลที่ทำให้คนไทยนิยมไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา) และได้รับอนุมัติวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเดินทาง SI-English ก็มีข้อแนะนำต่างๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ มาฝาก ดังต่อไปนี้

สหรัฐอเมริกา

เงิน

สิ่งแรกที่เราต้องมี แน่นอนค่ะ คือ เงิน นั่นเอง น้องๆ ควรแลกเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ติดตัวไปให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในช่วงแรก ส่วนที่เหลือ แนะนำให้ติดต่อธนาคาร เพื่อทำเป็น Bank Draft หรือ Traveler‘s Check จะปลอดภัยกว่าการพกเงินสดจำนวนเยอะๆ ซึ่งเราสามารถนำไปเปิดบัญชีที่ธนาคารในสหรัฐอเมริกาได้

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล และภูมิประเทศของเมืองที่เรากำลังจะเดินทางไป แล้วจัดเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม แต่ไม่ต้องเตรียมไปเยอะ จนน้ำหนักเกิน ไปถึงแล้วค่อยหาซื้อเพิ่มเติมได้  วัยรุ่นอเมริกันส่วนใหญ่จะแต่งตัวกันแบบสบายๆ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ไม่มีพิธีรีตรองอะไรมาก เน้นคล่องตัวเป็นหลัก จะพิถีพิถันกันขึ้นมาหน่อยก็เมื่อเวลาต้องออกงานสังคมค่ะ

ยารักษาโรค

ในสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่จะหาซื้อยาได้นั้น น้องๆ จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เสียก่อน อีกทั้งยาต่างๆ ก็มีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้น นักเรียนไทยส่วนใหญ่จึงนิยมจะนำยาที่ต้องใช้ติดตัวไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคประจำตัว หรือยาสามัญทั่วไป เช่น  ยาแก้หวัด ยาแก้ปวดหัว แก้ท้องเสียหรือ ยาดม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย มีเอกสารกำกับยาเป็นภาษาอังกฤษติดไปด้วย เพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ตม.

เอกสารสำคัญ

น้องๆ ควรจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เอกสารการเดินทาง เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียน โรงเรียน ที่พัก และอื่นๆ ให้ครบถ้วน ไม่ให้สูญหายและตกหล่น แนะนำให้เตรียมสำเนาและให้คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ด้วย เพื่อต้องใช้อ้างอิงในกรณีฉุกเฉิน เอกสารสำคัญต่างๆ ควรนำติดตัวไว้ไม่ควรใส่ไว้ในกระเป๋ากระเป๋าเดินทางที่ต้องโหลดไว้ใต้เครื่อง เนื่องจากอาจมีปัญหากระเป๋าหายหรือล่าช้า และเอกสารอาจสูญหายได้

ในส่วนของเอกสารการเข้าเมือง เมื่อน้องๆ ได้รับวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐจากสถานทูตหรือสถานกงสุล  เจ้าหน้าที่กงสุลจะนำเอกสารการเข้าเมืองใส่ซองปิดผนึกติดไว้กับหนังสือเดินทาง  ห้ามเปิดซองนั้นเด็ดขาด ต้องให้เจ้าหน้าที่ ตม. เปิดเอง  เอกสารที่ควรนำติดตัวไว้ตลอดได้แก่ หนังสือเดินทาง, วีซ่า, แบบฟอร์ม  I-20  A-B, แบบฟอร์ม  I-94  A-B  หรือแบบฟอร์ม  DS-2019 และหลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน

การวางแผนการเดินทาง

น้องๆ ควรวางแผนการเดินทางให้ดี โดยควรไปถึงสถานศึกษาล่วงหน้าสัก 2-7 วัน ก่อนวันเริ่มต้นการศึกษา กองตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้เข้าประเทศได้ 90 วัน ก่อนวันเปิดหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร I-20 และไม่สามารถเข้าประเทศหลังจากวันที่กำหนดไว้ได้

วันเดินทางควร ควรไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงล่วงหน้า โดยมีภาษีเดินทางออกนอกประเทศที่ต้องจ่ายอีก 700 บาท เรื่องของน้ำหนักกระเป๋า ให้น้องๆ ตรวจสอบกับสายการบินที่น้องๆ ใช้บริการให้ดี แต่โดยทั่วไป กำหนดให้สามารถนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม ติดตัวไปได้ 2 ใบ ส่วนที่จะหิ้วขึ้นเครื่องไม่ควรมีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักเกิน 5 กิโลกรัม  

ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ

สำหรับเรื่องของ แบบฟอร์มการแจ้งรายการสิ่งของสำหรับศุลกากรและแบบฟอร์มการเดินทางขาเข้า – ขาออกสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง  (I-94)  นั้น ให้น้องๆ กรอกแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหลังลงจากเครื่องบินแล้ว  พร้อมกับเตรียมหนังสือเดินทาง แบบฟอร์ม  I-20 หรือแบบฟอร์ม  DS-2019 และแบบฟอร์ม  I-94 (บัตรขาเข้า– ขาออก )  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ น้องๆ ควรแจ้งสิ่งของที่นำเข้าประเทศให้ครบถ้วน และเมื่อเจ้าหน้าสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศและจุดหมายปลายทาง ให้ตอบตามความเป็นจริง เช่น ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ (ชื่อโรงเรียน และเมืองที่ตั้ง) เป็นต้น

สำหรับของใช้ส่วนตัวหรือของขวัญที่สามารถนำเข้าอเมริกาได้โดยไม่ต้องเสียภาษี ต้องมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 100  ดอลลาร์ ส่วนเงินที่นำติดตัวเข้าประเทศ หากมีจำนวนเกิน 10,000  ดอลลาร์ ก็ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้น้องๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดต่างๆ ของสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศได้ที่เว็บไซต์ ustraveldocs.com

การเดินทางไปยังที่พัก

อีกสิ่งสำคัญ น้องๆ อย่าลืมแจ้งให้ทางโรงเรียนและที่พักทราบ ถึงข้อมูลการเดินทาง ว่าจะไปเมื่อไหร่ ถึงวันไหน สายการบินอะไร เวลากี่โมง รวมถึงขอคำแนะนำในการเดินทาง บางโรงเรียนจะมีบริการรับส่งนักเรียนต่างชาติที่สนามบินด้วย น้องๆ ควรจดรายละเอียด ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราต้องติดต่อติดตัวไว้เสมอ ถ้าต้องเดินทางไปยังที่พักเอง ควรตรวจสอบวิธีการเดินทางล่วงหน้าด้วยครับ

การปฏิบัติตัว

เมื่อไปถึงในช่วงแรกๆ น้องๆ จะมีอาการ Culture Shock บ้าง ก็เป็นสภาวะปกติธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับ ดังนั้น ก่อนไป ลองหาโอกาสพูดคุยกับคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอเมริกา เพื่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้นสักเล็กน้อย หรือมารยาทที่พึงปฏิบัติทั่วไป เพื่อความสบายใจ (อ่าน วิธีรับมือกับ culture shock)

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเสรี และค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต รวมถึงมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา เป็นประเทศที่มีผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางมาใช้ชีวิตและแสวงหาประสบการณ์เช่นเดียวกับเรา วัฒนธรรมของที่นี่จึงมีความหลากหลายมาก เมื่อมาอยู่รวมกัน คนที่นี่จึงเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน คนอเมริกันส่วนใหญ่จึงเป็นคนสบายๆ เช่น ทักทายคนแปลกหน้าได้อย่างสนิทใจ ซึ่งแรกๆ น้องๆ อาจจะรู้สึกประหลาดใจ แต่ก็จะเข้าใจและเรียนรู้เองได้เองว่า วัฒนธรรมแบบอเมริกันเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆ

สำหรับน้องๆ ท่านใด ที่มีคำถามหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาจากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อต่างประเทศของ SI-English ได้ ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข้อควรทราบ ก่อนยื่นสมัครวีซ่า USA

ค่าครองชีพสำหรับการไปศึกษาต่อหรือใช้ชีวิตที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา (USA)

เรียนภาษาที่ “อเมริกา” กับ 4 เมืองยอดฮิตของเด็กไทย

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy