ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

รวมคำศัพท์ด้านการศึกษา ชื่อคณะ วิชาต่างๆ

2 กรกฏาคม 2561 คำศัพท์ นักเรียน คอร์สเรียน

สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ลองมาศึกษาคำศัพท์ด้านการศึกษา ชื่อคณะ วิชาต่างๆ กัน เพราะในบทความนี้ SI-English ได้รวบรวมคำศัพท์มาให้น้องๆ ได้ฝึกได้อ่านเพื่่อจะได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรซูเม่ หรือใบสมัครเพื่อศึกษาต่อ โดยจะแยกคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ตามนี้

หมวดสถานศึกษา

 • School แปลว่า โรงเรียน
 • Nursery School แปลว่า โรงเรียนอนุบาล
 • Primary School แปลว่า โรงเรียนประถม
 • Secondary School แปลว่า โรงเรียนมัธยม
 • State School แปลว่า โรงเรียนรัฐ
 • Private School หรือ Independent School แปลว่า โรงเรียนเอกชน
 • Boarding School แปลว่า โรงเรียนประจำ
 • Sixth-Form-College แปลว่า วิทยาลัยที่ให้การศึกษาขั้นสูง
 • Technical College แปลว่า วิทยาลัยทางเทคนิค
 • Vocational College แปลว่า วิทยาลัยอาชีพ
 • Art College แปลว่า วิทยาลัยอาชีพ
 • Teacher Training College แปลว่า วิทยาลัยฝึกหัดครู
 • University แปลว่า มหาวิทยาลัย

หมวดระดับการศึกษาและคำศัพท์ในมหาวิทยาลัย

 • Diploma Degree แปลว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • Bachelor Degrees แปลว่า ระดับปริญญาตรี
 • Master Degrees แปลว่า ระดับปริญญาโท
 • Doctoral Degrees แปลว่า ระดับปริญญาเอก
 • Master Student แปลว่า นักศึกษาปริญญาโท
 • PhD Student แปลว่า นักศึกษาปริญญาเอก
 • Undergraduate แปลว่า นักศึกษาปริญญาตรี
 • Professor แปลว่า ศาสตราจารย์
 • Lecturer แปลว่า วิทยากร
 • Researcher แปลว่า นักวิจัย
 • Thesis แปลว่า วิทยานิพนธ์
 • Dissertation แปลว่า ปริญญานิพนธ์
 • Lecture แปลว่า การบรรยาย
 • Debate แปลว่า การโต้วาที
 • Tuition Fees แปลว่า ค่าเทอม
 • University Campus แปลว่า วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

หมวดคณะวิชา

 • Faculty of Medicine แปลว่า คณะแพทยศาสตร์
 • Faculty of Dentistry แปลว่า คณะทันตแพทยศาสตร์
 • Faculty of Veterinary Medicine แปลว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • Faculty of Pharmaceutical Sciences แปลว่า คณะเภสัชศาสตร์
 • Faculty of Nursing แปลว่า คณะพยาบาลศาสตร์
 • Faculty of Allied Health Sciences แปลว่า คณะสหเวชศาสตร์
 • Faculty of Public Health แปลว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • Faculty of Psychology แปลว่า คณะจิตวิทยา
 • Faculty of Science แปลว่า คณะวิทยาศาสตร์
 • Faculty of Engineering แปลว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • Faculty of Information Technology แปลว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Faculty of Architecture แปลว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Faculty of Commerce and Accountancy แปลว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • Faculty of Business Administration แปลว่า คณะบริหารธุรกิจ
 • Faculty of Economics แปลว่า คณะเศรษฐศาสตร์
 • Faculty of Education แปลว่า คณะศึกษาศาสตร์
 • Faculty of Arts แปลว่า คณะอักษรศาสตร์
 • Faculty of Social Sciences แปลว่า คณะสังคมศาสตร์
 • Faculty of Political Science แปลว่า คณะรัฐศาสตร์
 • Faculty of Law แปลว่า คณะนิติศาสตร์
 • Faculty of Communication Arts แปลว่า คณะนิเทศศาสตร์
 • Faculty of Liberal Arts แปลว่า คณะศิลปศาสตร์
 • Faculty of Journalism and Mass Communication แปลว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • Faculty of Agriculture แปลว่า คณะเกษตรศาสตร์
 • Faculty of Fisheries แปลว่า คณะประมง
 • Faculty of Forestry แปลว่า คณะวนศาสตร์
 • Faculty of Humanities แปลว่า คณะมนุษยศาสตร์
 • Faculty of Sociology and Anthropology แปลว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมวดสาขาวิชาต่างๆ

 • Literature แปลว่า วิชาวรรณกรรม
 • Thai Language แปลว่า วิชาภาษาไทย
 • English แปลว่า วิชาภาษาอังกฤษ
 • French แปลว่า วิชาภาษาฝรั่งเศส
 • German แปลว่า วิชาภาษาเยอรมัน
 • Japanese แปลว่า วิชาภาษาญี่ปุ่น
 • Chinese แปลว่า วิชาภาษาจีน
 • Social Studies แปลว่า วิชาสังคม
 • Anthropology แปลว่า มานุษยวิทยา
 • History แปลว่า วิชาประวัติศาสตร์
 • Economics แปลว่า วิชาเศรษฐศาสตร์
 • Citizenship แปลว่า วิชาหน้าที่พลเมือง
 • Geography แปลว่า วิชาภูมิศาสตร์
 • Archaeology แปลว่า วิชาโบราณคดี
 • Math หรือ Mathematics แปลว่า วิชาคณิตศาสตร์
 • Science แปลว่า วิชาวิทยาศาสตร์
 • Physics แปลว่า วิชาฟิสิกส์
 • Biology แปลว่า วิชาชีววิทยา
 • Chemistry แปลว่า วิชาเคมี
 • Dance แปลว่า วิชานาฏศิลป์
 • Physical Education แปลว่า วิชาพลศึกษา
 • Health and Hygiene แปลว่า วิชาสุขศึกษา
 • Music แปลว่า วิชาดนตรี
 • Drama แปลว่า วิชาการแสดง
 • Art แปลว่า วิชาศิลปะ
 • Botany แปลว่า วิชาเกษตร
 • Woodwork แปลว่า วิชางานไม้
 • Home Economics แปลว่า วิชาการงานอาชีพ
 • Psychology แปลว่า วิชาจิตวิทยา
 • Guidance แปลว่า วิชาแนะแนว
 • Computer Science แปลว่า วิชาคอมพิวเตอร์
 • Information and Communication Technology (ICT) แปลว่า วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากจะฝึกภาษาอังกฤษ หรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใน สหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ แคนาดาสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไซปรัสและมอลต้า สามารถ ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาจากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อต่างประเทศของ SI-English ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

20 สำนวนภาษาอังกฤษที่คุ้นหู และมักเจอในชีวิตประจำวัน

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบ British English ที่ต้องรู้ ถ้าอยากใช้ชีวิตชิคๆ คูลๆ ใน UK

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บริติช vs อเมริกัน ความหมายเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy