ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

รู้จักกับ Soft Skills ทักษะดีๆ ที่ควรมีก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย

12 มิถุนายน 2562 ทิปส์ โรงเรียนสอนภาษา นักเรียน culture

skills,soft

รู้จักกับ Soft Skills ทักษะดีๆ ที่ควรมีก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ทักษะนี้สามารถนำมาใช้ได้ทั้งที่เรียนและสังคมปกติ พัฒนาตัวเอง เสริมสร้างทักษะเพื่อเพิ่มคุณค่าและศักยภาพของตัวเองกันเถอะ!

Soft Skills คืออะไร? 

การเรียนและการทำงานจะมีทักษะที่สำคัญหลักๆ อยู่สองอย่างก็คือ Hard Skills และ Soft Skills กล่าวง่ายๆ ก็คือ Hard Skills คือ ทักษะที่เราใช้ในการทำงาน ที่สามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆ ทั้งในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ส่วน Soft Skills นั้น คือทักษะด้านอารมณ์ ความรู้สึก การเข้าสังคม รวมทั้งการสื่อสาร ซึ่งซฮฟต์สกิลนี้ มักจะต้องอาศัยการลงมือทำเป็นหลัก ปฎิสัมพันธ์กับคนจึงจะเกิดทักษะนี้ขึ้นมา 

การฝึกและพัฒนา Soft Skills เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนต่างประเทศ หรือเรียนจบแล้วเข้าวัยทำงานก็สามารถใช้ทักษะนี้พัฒนาตัวเอง บริษัทระดับชั้นนำ มักจะให้ความสนใจในทักษะด้านสังคมหรือ Soft Skills นี้ ค่อนข้างมาก 

5 สิ่งช่วยพัฒนา Soft Skills

#1 เข้าร่วมงานกิจกรรมทางสัมคมต่างๆ เช่น ฟังสัมมนา งาน Workshop 

วิธีนี้ช่วยพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความรู้ให้นักเรียน นักศึกษาได้ดีมาก หลายๆ สถาบันมีการจัดสัมมนา กิจกรรมเวิร์กช็อปน่าสนใจอยู่เสมอๆ ซึ่งส่วนมาก งานเหล่านี้มักจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้น้องๆ ได้ประโยชน์และพัฒนาทักษะ ได้เรียนรู้วิธีการคิดใหม่ๆ ลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่สำคัญทำให้น้องๆ เป็นผู้ฟังที่ดีอีกด้วย หลังจากนั้นน้องๆ จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น กล้าพูดคุย เคล็ดลับการประสบความสำเร็จในการทำงานในอนาคต SI-English ขอแนะนำงานดีๆ เข้าฟรี SI-UK University Fair 2019 

#2 การสมัครชมรม และการฝึกงาน

ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียน ก็มักจะมีชมรม สมาคมมาให้ได้เลือก ได้เรียนกันอยู่แล้ว การได้มีโอกาสร่วมก็เป็นการที่ทำให้เราเปิดโอกาสได้เจอ พูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆ ที่มีความชอบ ทัศนคติคล้ายๆ กัน ทำให้จัดสรรเวลาเป็นระบบมากขึ้น รู้จักการเรียงลำดับความสำคัญ เสริมสร้างทักษะ

และการฝึกงาน ในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย บางคณะ สาขามักจะมีให้นักศึกษาได้ออกไปทำงานจริง ผ่านการฝึกงาน ซึ่งทำให้ได้ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้หลายอย่าง ที่บางครั้งในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีสอน หรือสามารถช่วยสร้างทักษะ ได้เท่าการไปฝึกงานจริง เช่น การบริหารจัดการเวลา การแก้ปัญหา และ การทำงานร่วมกับผู้อื่น

#3 อาสาสมัครในองค์กรไม่แสวงผลกำไร

 ลองไปสมัครเป็นอาสาสมัครตามองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรดูสิ หากมีเวลาว่าง.. การที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเปิดโลกทัศน์และยังทำให้เราค้นพบความสามารถบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้ การเป็นอาสาสมัครช่วยให้เราเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น สร้างทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) ที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังนำไปใส่ในแฟ้มสะสมผลงานของน้องๆ ได้ด้วยนะคะ

#4 สร้าง Connection ที่ใกล้ตัวอย่างอาจารย์

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชานั้น อาจารย์ ศาสตราจารย์มักจะมีพันธมิตร คอนเนคชั่นกับบริษัทใหญ๋ๆ พวกเขาจะสามารถช่วยเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้พบปะผู้คนใหม่ๆ ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน หรือบางครั้งพวกเขายังมีข่าวสารอัพเดตในสายงานที่เราต้องการได้ เพราะฉะนั้นๆ น้องนักเรียน นักศึกษาอย่าลืมที่จะสร้างคอนเนคชั่นที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างอาจารย์ของเรา เพราะพวกเขาเป็นแหล่งให้คำแนะนำที่ดี

#5 ใช้สื่อออนไลน์สร้างประโยชน์ในการเข้าสังคม

ในปัจจุบัน ใครๆ ก็ต้องมีสมาร์ทโฟน ที่สามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้กันอยู่แล้ว เรามาสร้างประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้กันเถอะ รู้จักเว็บไซต์ที่โดดเด่นสำหรับการสื่อสารอย่าง  Linkedin และ Twitter ที่สามารถเชื่อมต่อติดต่อกับบริษัทชั้นนำ หน่วยงานที่น่าสนใจ น้องๆ สามารถค้นหา ข้อมูล ข่าวสารอัพเดตจากบริษัท หน่วยงานที่สนใจ เพราะพวกเขามักจะแชร์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ลงบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นประโยชน์กับน้องๆ นอกจากนี้ลองมองหาการสร้างเครือข่าย Connection ต่างๆ เช่น การเปิดรับสมัครงาน หรืองานอีเวนต์ สัมมนาบนน้าฟีดด้วยนะ

แนะนำ Soft Skills สำคัญ ก่อนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

#1 ความเป็นผู้นำ และความสามัคคี

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ ที่ทำงานไหน น้องๆ ควรมี 2 ทักษะนี้ไว้ แล้วใช้ให้ถูกสถานการณ์ เมื่อไรที่ควรเป็นผู้ตามก็อย่าลืมที่จะมีความสามัคคี และเมื่อไรที่ควรเป็นผู้นำ แล้วการเป็นผู้นำที่ดีต้องเป็นอย่างไร รู้จักปฎิสัมพันธ์กับคนในที่ทำงาน หรือที่โรงเรียน 2 ทักษะนี้ สามารถสร้างได้ตั้งแต่เด็กๆ มีโอกาสเรียนรู้ก็อย่าลืมที่จะไขว่คว้า

#2 ความกล้าพูด กล้าแสดงออก

หลายคนมีความไม่มั่นใจ ทั้งที่เป็นคนเก่งมีความสามารถ แต่ขาดทักษะในการนำเสนอ หรือความกล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด ส่งผลให้ขาดโอกาสหลายๆ อย่าง ในยุคปัจจุบัน ทักษะส่วนนี้ค่อนข้างสำคัญ เพราะมันส่งผลตั้งแต่เรื่องคอนเนคชั่นต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยเหลือเราได้ในการทำงานในอนาคตหลังเรียนจบ หรือในตอนที่เรียนอยู่ หากเรามีความสามารถตรงนี้ก็ช่วยให้เรามีจุดเด่น จุดน่าสนใจขึ้นมาได้ พัฒนาได้ค่ะ ฝึกฝนบ่อยๆ ลองเสนอตัวเป็นคนพูดหน้าชั้นเรียน เสนอตัวพรีเซนต์งาน หรือเป็นอธิบายเรื่องราว แนะแนวแก่เพื่อนๆ เล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถสร้างทักษะได้

สนใจเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และไอร์แลนด์ สามารถลงทะเบียนติดต่อ SI-English ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อขอรับคำแนะนำและปรึกษาฟรี!ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

5 สิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนภาษา

5 วิธีฝึกภาษาอังกฤษพร้อม ๆ กับเพลิดเพลินไปกับงานอดิเรกของคุณ

Oxford และ Cambridge ต่างกันอย่างไร เลือกเรียนต่อเมืองไหนดี

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy