ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

เช็ค! ทุกเรื่องของโรงเรียนมัธยมในอเมริกา (USA)

30 เมษายน 2562 สหรัฐอเมริกา นักเรียน โรงเรียนสอนภาษา ทิปส์

เช็ค! ทุกเรื่องของโรงเรียนมัธยมในอเมริกา (USA) น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนมัธยมในอเมริกาอยู่ อยากได้ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนมัธยมแบบประจำ แบบไม่ประจำ เป็นอย่างไร รีบมามุงบทความนี้เลยค่ะ (อ่าน เจาะลึก! ข้อมูลโรงเรียนมัธยมประจำในสหราชอาณาจักร UK)

usa

เช็ค! ทุกเรื่องของโรงเรียนมัธยมในอเมริกา (USA)

ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้น เริ่มในช่วงวัยอายุประมาณ 3 ปีจะเริ่มเข้าเรียนระดับอนุบาล แล้วเริ่มเรียนใน Grade 1 เมื่ออายุครบ 6 ปี ในไทยกก็เทียบเท่าที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนจนถึง Grade 12 แบ่งออกตามหลักได้ดังนี้

  • Grade 1 - Grade 6 ระดับประถมศึกษา (Elementary School)
  • Grade 7 - Grade 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior High School)
  • Grade 9 - Grade 12 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior High School)

โดยในแต่ละรัฐของอเมริกานั้น จะมีการคุมคุณภาพการเรียนการสอน ผ่านหน่วยงานด้านการศึกษา เฉกเช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ นอกเหนือกจากคุณภาพการเรียนการสอน ยังรวมไปถึงงบประมาณที่ให้แก่โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มาตรฐานต่างๆ ซึ่งจะไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลกลาง งบส่วนนี้จะมาจากการเก็บภาษีจากประชาชนในแต่ละรัฐสำหรับการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนอเมริกันทุกคน ทุกรัฐจึงได้เรียนฟรีจนจบ Grade 12

High School in USA

สำหรับนักเรียนไทย หรือนักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะไปศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้น สามารถสมัครเข้าเรียนได้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับนโยบาย กฎของโรงเรียนนั้นๆ) แต่ในโรงเรียนเอกชนนั้น นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย โดยโรงเรียนจะมีทั้งแบบโรงเรียนประจำและไม่ประจำ ข้อดีของโรงเรียนเอกชนมีอยู่หลายด้าน อันดับแรกเลยก็คือ ทางโรงเรียนจะนำเงินค่าเล่าเรียนช่วยเหลลืออำนวยความสะดวก อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียน มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในห้องเรียนมีการจำกัดจำนวนนักเรียนให้ไม่เกิน 12 คน เพื่อการเรียนการสอนที่ทั่วถึง นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ หลักสูตรก็ค่อนข้างเนื้อหาแน่น กิจกรรมก็มากมายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นักเรียนจะได้เพื่อนต่างชาติและเพื่อนอเมริกัน ได้ฝึกภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลังจากจบ Grade 12 สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาหรือประเทศอื่นได้ตามปกติ                                                                                

Public High School Program in USA

Public High School Program คือ โปรแกรมที่ให้นักเรียนที่ต้องการไปเรียนระดับมัธยมในสหรัฐอเมริกาของรัฐบาล ได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือเมืองที่ต้องการ และหลังจบการศึกษาระดับมัธยมก็ สามารถเรียนต่อได้ในระดับปริญญาตรีและโทต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมี Community College หรือวิทยาลัยชุมชนในบางรัฐ เช่น รัฐ Washington ซึ่งจะมีสอน High School Completion Program แต่ผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามนี้ 

  • อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1 หรือเทียบเท่า

นอกจากนี้นั้น ยังต้องมีความเป็นผู้ใหญ่โดยวุฒิภาวะและอยากใช้ชีวิตแบบนักเรียนโต สามารถเลือกเรียนโปรแกรมนี้ได้ เพื่อประหยัดเวลาและค่าเล่าเรียน จะเรียนวิชาบังคับตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด ประมาณ 8 วิชา ใช้เวลาในการเรียนตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี เมื่อเรียนจบโปรแกรมนี้จะได้เป็นวุฒิ High School Diploma ของทางรัฐ Washington เป็นประกาศนียบัตรการจบมัธยมปลายของที่สหรัฐอเมริกาโดยสมบูรณ์

การใช้ชีวิตนักเรียนในอเมริกา

โดยปกติระบบการเรียนการสอนจะได้รับมาตรฐานเดียวกัน น้องๆ สบายใจได้ในเรื่องนี้เลยค่ะ อย่าลืมตั้งเป้าหมายของตัวเอง เช่น ในอนาคตอยากศึกษาต่อในคณะอะไร ตนเองมีความถนัดในด้านใด สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปเลือกในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดมาให้ได้ค่ะ บางคนชอบคณิตศาสตร์ ก็ดูกิจกรรม ชมรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ชีวิตนักเรียนอเมริกันก็เน้นทั้งเรื่องเรียน และกิจกรรม สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ 

ก่อนที่จะมาเรียน การเลือกเมืองก็สำคัญกับการใช้ชีวิตนะคะ เพราะเรามาอยู่ค่อนข้างนานเหมือนกัน อาจจะพิจารณาจากไลฟ์สไตล์ของตัวเองบางคนชอบความเป็นเมือง แนะนำ ชิคาโก เท็กซัส หรือชอบฟีลแบบทะเลๆ ซัมเมอร์สดใส เช่น ลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก อากาศไม่หนาว หรือร้อนจนเกินไป หรือจะพิจารณาจากโรงเรียนที่ตนเองสนใจก่อนก็ได้เช่นกัน แล้วมาใช้ชีวิตนักเรียนมัธยมในอเมริกาอย่างมีความสุขนะคะ

ที่พัก

นักเรียนที่เรียนโรงเรียนมัธยมแบบเอกชน สามารถพักในหอพักโรงเรียน (Boarding School) หรือจะเลือกแบบที่พักในบ้านกับ host family คือเป็นแบบ Homestay โดยขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนมีที่พักแบบใด แต่ทุกที่พักจะมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ และหอพักก็มีการแยกหญิง-ชาย

ค่าเล่าเรียนในอเมริกา

โรงเรียนมัธยมอเมริกา : ค่าเรียนและค่าทีพักแบบ Host Family + ค่าอาหาร โรงเรียนเอกชนอยู่ที่ 1.2 -1.5 ล้าน และโรงเรียนรัฐบาลอยู่ที่ 700,000 - 1 ล้าน *เป็นราคาโดยประมาณ ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน ขึ้นอยู่กับเมืองและความมีชื่อเสียงของโรงเรียน

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการไปศึกษาต่อด้านภาษาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์ สามารถกดลงทะเบียนกับ SI-English ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อขอรับคำแนะนำจากเราฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy