ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

การยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อในนิวซีแลนด์

5 กันยายน 2561 วีซ่า นิวซีแลนด์ นักเรียน

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและผู้คนเป็นมิตร คุณภาพทางการศึกษาค่อนข้างสูง เหมาะแก่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอีกด้วย นักเรียน นักศึกษาทั่วโลกต่างมุ่งหน้ามาเรียนต่อที่นี่กันเป็นจำนวนมาก หากคุณต้องการไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ล่ะก็ มาศึกษาเรื่องของการสมัครวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์กัน รับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิด!

เราเหมาะกับวีซ่าประเภทไหน

หากคุณเรียนหลักสูตรระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa) เท่านั้น แต่ถ้าเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน คุณจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student Visa) (ลองดู 4 โรงเรียนสอนภาษาน่าสนใจใน Auckland)

newzealand,passport

วีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor Visa)

สำหรับนักเรียน นักศึกษาบางสัญชาติ  ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ ในระยะเวลาที่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ก็ยังจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มบัตรขาเข้า (Arrival Card) เมื่อเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์  หากคุณต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยว คุณต้องสมัครขอวีซ่าก่อนที่คุณจะเดินทางมานิวซีแลนด์ โดยคุณต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงแบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักท่องเที่ยว (INZ1017) พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

แบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักท่องเที่ยว (INZ1017)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักท่องเที่ยวได้จาก  Immigration New Zealand Website ชี้แจงลงในแบบฟอร์มเพื่อรับรองว่าคุณมีเงินทุนที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาที่นิวซีแลนด์ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่าในขณะที่คุณพำนักอยู่ที่นั่น ในส่วนท้ายของใบสมัครต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร เช่น การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเช็คธนาคาร เพื่อแสดงว่าคุณได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครครบถ้วนแล้ว  หากคุณชำระด้วยบัตรเครดิต อย่าลืมที่จะเก็บใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมไว้ทุกครั้ง

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้

 • เอกสารรับรองการการทำงาน โดยระบุวันที่และรายละเอียดของงาน
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจประวัติอาชญากรรมและรายละเอียดของการถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศอื่นๆ (หากมี)
 • เอกสารแสดงรายละเอียดของจุดประสงค์ของการเดินทางมานิวซีแลนด์ เช่น ข้อมูลของคอร์สเรียน
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากคุณเดินทางออกจากนิวซีแลนด์ หรือ 1 เดือน หากประเทศของคุณมีสถานทูตหรือสถานกงสุลประจำอยู่ที่นิวซีแลนด์
 • ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • รูปถ่ายสี (ขนาดเท่ากับรูปถ่ายในหนังสือเดินทาง) จำนวน 2 ใบ ผนึกลงในแบบฟอร์ม INZ 1017
 • จดหมายตอบรับการรับเข้าเป็นนักศึกษาจากทางโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
 • ตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับหรือหลักฐานยืนยันการจองเที่ยวบินกลับประเทศของคุณ
 • หลักฐานทางการเงินเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีเงินทุนที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคุณตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ หากคุณชำระค่าที่พักแล้ว (ซึ่งในกรณีนี้ต้องแนบหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จหรือสัญญาเช่า
 • แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่านักท่องเที่ยว INZ 1017 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย

วีซ่านักศึกษา (Student Visa)

หากต้องพำนักในนิวซีแลนด์ เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน  คุณจะต้องสมัครวีซ่านักศึกษา  ซึ่งจะต้องสมัครก่อนที่จะออกเดินทางและต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า (พร้อมกรอกแบบฟอร์มวีซ่านักศึกษา INZ1012 ให้เรียบร้อย) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Immigration New Zealand Website หรือติดต่อขอแบบฟอร์มด้วยตนเอง ได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลนิวซีแลนด์ประจำประเทศของคุณ โดยปกติแล้ว วีซ่านักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เวลาดำเนินการ 10-15 วัน  หรือในบางกรณีอาจนานถึง 10 สัปดาห์ และในเรื่องของประกัน คุณไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการมีประกันภัยในขั้นตอนของการยื่นคำร้องขอวีซ่า แต่คุณต้องเซ็นต์รับรอง เพื่อชี้แจงว่าคุณมีประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตลอดระยะเวลาที่คุณศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขของวีซ่า หากนักศึกษาคนใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะมีความเสี่ยงที่จะถูกเนรเทศออกจากประเทศนิวซีแลนด์ 

ตรวจสอบ โปรโมชั่นเรียนต่อด้านภาษา และข่าวสารจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก **โปรร้อนแรงจาก Kaplan Auckland ลด 3 ต่อ มีทั้งคอร์สระยะสั้นและระยะยาว

visa

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักศึกษา (INZ1012) ที่กรอกข้อมูลครบ
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี ขนาดเท่ากับรูปในหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์และฟิล์ม X-ray หน้าอก สำหรับนักศึกษาที่จะพำนักนานกว่า 6 เดือน
 • Police Certificate
 • จดหมายรับรองการรับเข้าเป็นนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
 • ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • หนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศของคุณและประเทศที่คุณเคยพำนักอยู่เป็นเวลา 5 ปีหรือมากกว่านั้น โดยนับตั้งแต่อายุ 17 ปี ซึ่งหลักฐานนี้ต้องการเฉพาะนักศึกษาที่จะศึกษาเป็นเวลานานกว่า 24 เดือน
 • หลักฐานทางการเงินเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีเงินทุนที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคุณตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์

*ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรตรวจสอบกับทางสถานทูตโดยตรง

เราทำงานตอนถือวีซ่านักเรียนได้ไหม

หากคุณต้องการทำงานพาร์ตไทม์ในขณะเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ คุณสามารถยื่นวีซ่าแบบ Variation of Conditions ซึ่งอนุญาตให้คุณทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว เราสามารถสมัครวีซ่าประเภทอื่นได้หรือไม่

หากคุณต้องการที่ขยายระยะเวลาสำหรับการอยู่ต่อ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าชั่วคราวได้ สำหรับน้องๆ สนใจหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศ New Zealand หรือประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น UKUSAAustraliaCanada หรือ Ireland สามารถ ลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากพี่ๆ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ SI -English ได้โดยตรง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ เกี่ยวกับการอาศัยอยู่ที่ประเทศ New Zealand

20 เรื่องแปลกน่ารู้ก่อนไปเรียนต่อนิวซีแลนด์

ข้อควรรู้เพื่อการเตรียมตัวไปเรียนต่อที่ ‘นิวซีแลนด์’

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy