ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

เรื่องของคำเชื่อมภาษาอังกฤษที่ไม่รู้ไม่ได้!!

15 พฤษภาคม 2561 คำศัพท์ ทิปส์ หนังสือ

น้องๆ คนไหนที่มีปัญหาในการเขียนภาษาอังกฤษ เพราะมีปัญหาในการใช้คำเชื่อม วันนี้เรามาดูเรื่องคำเชื่อมที่จะช่วยให้ประโยคในการเขียน การพูดภาษาอังกฤษดูดี มืออาชีพขึ้น(ลองดู 10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คนมักใช้กันผิด ๆ)

คำเชื่อมคืออะไร

คำเชื่อมในภาษาอังกฤษนั้น ก็ทำหน้าที่คล้ายกลับคำเชื่อมในภาษาไทย เป็นคำเชื่อมประโยคต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ประโยคดูไหลลื่นมากขึ้น ในภาษาอังกฤษจะเรียกคำเชื่อมว่า Linking Words หรือ Conjuction คำสันธาน นั่นเองค่ะ

conjunction

คำเชื่อม (Conjuction) มีกี่ประเภท

conjunction สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทด้วยกันคือ

 • Coordinating conjunctions
 • Subordinating Conjunctions
 • Correlative Conjunctions

Coordinating conjunctions ใช้ยังไง

คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อมคำหรือประโยคสองประโยคที่มีน้ำหนักเท่ากัน หรือมีความสำคัญเท่ากัน คำเชื่อมที่ใช้เช่น  

 • And  แปลว่า และ ใช้เชื่อมประโยคที่ไปในแนวเดียวกัน
 • Yet และ But แปลว่า แต่  ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน
 • For แปลว่า เพราะว่า ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดย for จะแสดงเหตุ *for จะนำหน้าประโยคที่เป็นเหตุ
 • Or แปลว่า หรือ ใช้เชื่อมในประโยคที่แสดงทางเลือก
 • Nor และ neither แปลว่า ไม่ทั้งสอง ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในเชิงปฏิเสธทั้งคู่
 • So แปลว่า ดังนั้น ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน

ตัวอย่างประโยค

 • I love you and you love me too. แปลว่า ฉันรักเธอ และ เธอก็รักฉัน
 • My brother worked hard but he did not succeed. แปลว่า พี่ชายของฉันทำงานหนัก แต่ เขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
 • He went in, for the door was open. แปลว่า เขาเข้าไป เพราะว่าประตูเปิดอยู่
 • She wants to watch TV or listen to some music. แปลว่า เธอจะดูทีวีหรือจะฟังเพลง
 • They chat on Facebook, nor they chat on Line. แปลว่า พวกเขาไม่แชททั้งทางเฟสบุ๊ค ไม่แชททั้งทางไลน์
 • They chat on Facebook, so they don’t chat on Line. แปลว่า พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค ดังนั้นพวกเขาจึงไม่แชททางไลน์

conjunction

Subordinating Conjunctions ใช้ยังไง

คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก ประโยครองคือประโยคที่สื่อความหมายไม่สมบูรณ์ คำเชื่อมที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่น  

 • After  แปลว่า หลังจาก  
 • Because  แปลว่า เพราะว่า
 • If  แปลว่า ถ้า
 • Although  แปลว่า แม้ว่า
 • Before  แปลว่า ก่อน
 • Since  แปลว่า ตั้งแต่
 • That  แปลว่า เพื่อว่า
 • Unless  แปลว่า เว้นเสียแต่ว่า
 • Until  แปลว่า จนกระทั่ง
 • When  แปลว่า เมื่อไร
 • as soon as  แปลว่า ทันทีที่
 • Where  แปลว่า ที่ไหน
 • Whereas  แปลว่า ขณะที่
 • Wherever แปลว่า เมื่อใดก็ตาม
 • While  แปลว่า ขณะที่
 • In order that  แปลว่า เพื่อว่า

ตัวอย่างประโยค

 • He will go homes after he finishes his work. แปลว่า เขาจะกลับบ้าน หลังจากเขาทำงานเสร็จ
 • She drinks water when she is thirsty only. แปลว่า เธอกินน้ำเมื่อกระหายเท่านั้น
 • The boy was absent because he was ill. แปลว่า เด็กชายขาดเรียน เพราะว่า เขาป่วย
 • Stay indoors if it rains. แปลว่า อยู่ในร่ม ถ้าหากฝนตก
 • Although it was cold, I went swimming. แปลว่า ถึงแม้ว่าจะหนาว ฉันก็จะไปว่ายน้ำ
 • I’ll be there at nine, unless the train is late. แปลว่า ฉันจะอยู่ที่นั้นตอนเก้าโมง เว้นแต่ รถไฟจะมาสาย
 • They did not come until the meeting was half over. แปลว่า พวกเค้าไม่มา จนกระทั่ง การประชุมผ่านไปเกินกว่าครึง
 • I’ll leave for the funeral as soon as the meeting ends. แปลว่า ฉันจะออกจากที่นี่เพื่อไปงานศพ ทันทีที่ ประชุมเสร็จ

Correlative Conjunctions ใช้ยังไง

คือ คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันอยู่เสมอ ทำหน้าที่คล้ายกับ  Coordinating conjunctions เป็นการเชื่อมประโยคที่มีความสำคัญ น้ำหนักเท่าๆ กัน แต่คำเชื่อมนี้จะมาเป็นแพ็คคู่ เหมือนฝาแฝด คำเชื่อมชนิดนี้ได้แก่

 • as…as... แปลว่า ...เท่ากับ...
 • both…and... แปลว่า ทั้ง…และ...
 • Either…or...  แปลว่า เปล่า ไม่...ก็…
 • neither…nor... แปลว่า ไม่ทั้ง…ไม่ทั้ง...
 • just as…so... แปลว่า ...เหมือนกับที่...
 • not only…but (also) แปลว่า ไม่เพียงแค่…แต่ยัง...(อีกด้วย)
 • no sooner…than แปลว่า ยังไม่ทันที่…ก็…
 • rather…than …  แปลว่า …ดีกว่า…
 • whether…or แปลว่า ว่า...หรือ...
 • the…the  แปลว่า ยิ่ง…ยิ่ง…

ตัวอย่างประโยค

 • She is as tall as me. แปลว่า เธอสูงเท่ากับฉัน
 • I enjoy both singing and dancing. แปลว่า ฉันมีความสุขกับการร้องเพลงและการเต้น
 • Either Chat or Jane must go home now. แปลว่า ไม่ชาติก็เจนต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้
 • He is not only kind but also clever. แปลว่า เขาไม่เพียงแค่ใจดี แต่ยังฉลาดอีกด้วย
 • She runs as fast as I do. แปลว่า เธอวิ่งเร็วเท่าฉัน

อย่าลืมนำไปฝึกใช้กันนะคะ กับเรื่องของคำเชื่อมที่เรานำมามอบเป็นความรู้ให้ การใช้คำเชื่อมได้ดี จะช่วยให้งานเขียนและการพูดภาษาอังกฤษของเราดูดี มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะประโยคเหล่านั้นจะสอดคล้อง ดูเป็นเหตุเป็นผล และหากคุณสนใจจะเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลียและไอร์เเลนด์ คุณสามารถมาลงทะเบียนกับ SI-English ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพื่อขอรับคำแนะนำและปรึกษาฟรี! ได้เเล้ววันนี้

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บริติช vs อเมริกัน ความหมายเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน

20 สำนวนภาษาอังกฤษยอดฮิต...ที่คุณจำเป็นต้องรู้ไว้!

4 เทคนิคการเขียน essay แบบมืออาชีพ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy