ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

รู้ไว้! ไม่มีหลง (ทาง) รวมทุกการเดินทางในสหราชอาณาจักร (UK)

29 มีนาคม 2562 สหราชอาณาจักร โรงเรียนสอนภาษา ลอนดอน นักเรียน

ีuk

รู้ไว้! ไม่มีหลง (ทาง) รวมทุกการเดินทางในสหราชอาณาจักร (UK) จะเรื่องรถไฟ รถบัส การซื้อตั๋วมีหมดในบทความนี้ รับรองข้อมูลตรงนี้ช่วยเหลือน้องๆ นักเรียน นักศึกษาได้แน่

การเดินทางในสหราชอาณาจักร (UK)

การเดินทางในสหราชอาณาจักร (UK) โดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเมืองที่น้องๆ ไปอาศัยอยู่ และสถาบัน มหาวิทยาลัยที่เรียน แต่โดยรวมการเดินทางภายในประเทศอังกฤษก็ค่อนข้างคล้ายกัน และสะดวกรวดเร็วมากๆ น้องๆ สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศด้วยเครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ รถบัสประจำทาง และ Taxi ได้ทั้งหมด

ระบบขนส่งแต่ละประเภท

 • รถยนต์ ถนนของอังกฤษ แบ่งออกเป็น ถนน M (Motorway) เป็นถนนทางด่วนระหว่างเมือง ห้ามคนเดิน ห้ามหัดขับรถ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถแทรกเตอร์ทางการเกษตรใช้เป็นเส้นทางขับขี่ ถนนมอเตอร์เวย์นี้จะขับกันด้วยความเร็ว แต่ก็ปลอดภัย ถนน A และถนน B เป็นเส้นทางเชื่อมเมืองและหมู่บ้าน การขับรถในอังกฤษต้องมีใบขับขี่อังกฤษ ส่วนใบขับขี่สากลสามารถใช้ได้ 1 ปี 
 • รถโดยสารประจำทาง (National Express หรือบริษัทรถอื่น) ตั๋วโดยสาร สามารถซื้อได้ทั้งแบบ On-line หรือที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วในสถานี รถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมืองจะมีราคาถูกและส่วนใหญ่จะมีการลดราคา ถ้าซื้อตั๋วล่วงหน้าหรือซื้อในแบบ On-line สำหรับการขึ้นรถประจำทางในเมืองที่อยู่ นักเรียนควรเตรียมเหรียญให้ตรงกับค่าโดยสาร เพราะบางครั้งพนักงานขับรถอาจไม่มีเงินทอนให้ ทำให้เราไม่สามารถขึ้นรถไปได้
 • รถไฟ (British Rail, Intercity) เส้นทางรถไฟในอังกฤษ มีเครือข่ายการเดินทางที่กว้างขวาง การซื้อตั๋วรถไฟคล้ายกันกับรถโดยสารประจำทาง เราสามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟได้ในแบบ On-line หรือ ซื้อตรงที่สถานี ซึ่งจะมีทั้งเคาน์เตอร์ขายตั๋วหรือตู้ขายตั๋วอัตโนมัติให้ รถไฟใต้ดิน หรือที่เรียกกันว่า Tube เป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงมาก 

การซื้อตั๋วรถสาธารณะ

 • การซื้อตั๋วที่ตู้อัตโนมัติ เป็นวิธีที่รวดเร็วเพราะไม่ต้องรอคิวนาน (ปกติเครื่องจะว่าง) เพียงทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้แต่ละเครื่อง โดยทั่วไปจะเริ่มที่เครื่องจะถามข้อมูล จำนวนคน (ผู้ใหญ่-เด็ก), สถานีปลายทาง, ชนิดของตั๋ว (เที่ยวเดียว-single, ไปกลับ-return, ตั๋วหนึ่งวัน-travel day card) แล้วจึงเป็นขั้นตอนการจ่ายเงิน สามารถหยอดเหรียญหรือใส่เป็นธนบัตร ซึ่งเครื่องจะทอนเงินในช่องที่เขียนว่า “Change” จากนั้นตั๋วจะถูกพิมพ์และออกมาจากช่องรับตั๋ว ในกรณีที่มีปัญหา สามารถขอความช่วยเหลือได้จากพนักงานที่เคาน์เตอร์ Assistance หรือ กดยกเลิก Cancel ซึ่งเครื่องจะคืนเงินให้ถ้าใส่เงินไปแล้ว ในกรณีซื้อตั๋วผิด สามารถคืนตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้ ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วหรือที่เคาน์เตอร์ Assistance ได้
 • ซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วกับพนักงาน โดยแสดงบัตรนักเรียน ควรพกเอกสารเช่น สำเนา Passport หรือเอกสารจากทางโรงเรียนติดตัว เพื่อใช้แสดงตัวว่าเป็นนักเรียน ราคาตั๋วนักเรียนนั้นจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น 
 • ซื้อตั๋วไป-กลับ (return trip) ในครั้งเดียวกัน จะถูกกว่าแยกซื้อตั๋วเดี่ยว (single trip)
 • ซื้อตั๋วล่วงหน้า (Early Bird)
 • ซื้อตั๋วแบบ  Day Travel card
 • การซื้อตั๋วออนไลน์ สามารถซื้อจากอินเทอร์เน็ตได้
 • บัตร Oyster Card สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในลอนดอน เป็นบัตรโดยสารแบบเติมเงินที่ใช้สำหรับการเดินทางด้วย รถไฟใต้ดิน (Tube)  รถเมล์ และรถราง Oyster Card ช่วยประหยัดได้มากกว่าการใช้เงินสดออกตั๋วเดินทาง (ใช้สิทธิ์นักเรียน นักศึกษา ลดไปถึง 30% จากราคาผู้ใหญ่) สามารถซื้อได้ที่สถานีรถไฟใต้ดินทุกสถานี จะต้องเสีย Deposit บัตร ประมาณ 5 GBP ส่วนการเติมเงิน สามารถเติมได้ตามจำนวนที่ต้องการโดยเติมกับพนักงานขายตั๋วรถไฟหรือเติมที่เครื่องขายตั๋วที่เขียนว่า Oyster Top Up  ถ้านักเรียนต้องการคืนบัตร Oyster ก็จะได้รับค่ามัดจำบัตร 5 GBP และเงินที่เหลืออยู่ในบัตรคืน (นักเรียนอย่าลืมพกเอกสารที่แสดงตนว่าเป็นนักเรียนในลอนดอน) ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในลอนดอน หากต้องการมาเที่ยวลอนดอนแบบชั่วคราว สามารถซื้อตั๋วแบบ Day Travelcard ซึ่งสามารถขึ้นได้ทั้งรถไฟ ใต้ดิน รถเมล์ และรถไฟบนดิน ได้ในเขตลอนดอน แนะนำว่าวางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้ดีๆ คำนวนเวลาในแต่ละสถานีด้วย เพราะราคาของบัตรจะต่างกันไปตามเขตหรือโซนเวลาที่จะใช้ Travelcard ได้ต้องใช้หลังจาก 09.30 น. ในวันธรรมดา และใช้ได้ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร ยกเว้นรถเมล์เที่ยวกลางคืน นอกจากลอนดอน เมือง Glasgow และ Newcastle ก็มีรถไฟใต้ดิน รถบัสประสิทธิภาพสูงให้บริการเช่นกัน

การเดินทางข้ามเมือง

ตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในการเดินทางข้ามเมืองก็คือ รถไฟ แต่แนะนำว่าวางแผนการเดินทาง วันเวลาให้ดี เพราะค่าตั๋วรถไฟข้ามเมืองก็ไม่ได้ถูกๆ นะคะ หากมีแพลนเดินทางที่แน่นอน จองล่วงหน้าก็จะช่วย SAVE เงินได้เพิ่มอีก (โดยปกติ ตั๋วช่วงบ่ายวันธรรมดาจะมีราคาถูกกว่าตั๋วในช่วงเวลาที่คนเดินทางกันเยอะและราคาตั๋วจะปล่อยออกมาล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน) เผื่อเวลาไว้ด้วย ในบางโอกาสอาจจะมีการเลทบ้าง เช่นวันที่อากาศแย่ มีฝนตก ซึ่งเจ้าหน้าที่ ก็จะคืนเงินบางส่วนให้เล็กน้อย เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้วย นอกจากนี้ ยังมีตั๋วแบบ 16-25 rail card ราคาพิเศษสำหรับเยาวชน ราคาประมาณ 30 GBP 

และอีกทางเลือกก็คือรถ Coach จากบริษัท เช่น National Express และ Megabus ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางนานกว่ารถไฟ แต่มีราคาเริ่มต้นเพียง 1 GBP

วางแผนการเดินทางด้วย Application เจ๋งๆ

ยุค 2019 นี้ ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้อินเตอร์เนตได้ SI-English ขอแนะนำแอพพลิเคชั่นเจ๋งๆ ที่จะมาช่วยในการเดินทางในสหราชอาณาจักร (UK) Check กันเลยว่าจะมี App ไหนบ้าง?

 • Google Maps Application แรกที่ขอแนะนำ ซึ่งแอพนี้สามารถใช้ได้ทั้งในสมาร์ทโฟน หรือแล็ปท็อป แอพนี้ช่วยในการวางแผนการเดินทาง และสามารถคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับน้องๆ ได้ รวมไปถึงประเมินระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่งรถ ได้ค่อนข้างแม่นยำ มีการแนะนำระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้ด้วย Google Maps ใช้งานง่าย เพียงแค่กรอกจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางลงในช่องเท่านั้น
 • Trainline  แอพพลิเคชันนี้ใช้ในการเช็ครอบรถไฟ ทั้งในเมืองและการเดินทางข้ามเมือง พร้อมทั้งยังสามารถชำระเงินทางออนไลน์ ตัดผ่านบัตรเครดิตได้ทันทีด้วย และปัจจุบัน ยังสามารถเลือกแบบเป็น e-ticket คือ ไม่ต้องนำรหัสไปกดรับบัตรที่ตู้แล้วเก็บตั๋วกระดาษไว้กับตัวเอง เราสามารถแสดง e-ticket จากหน้าจอมือถือให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการซื้อบัตรได้เลย การใช้งาน Trainline นั้นทำได้ง่ายมาก เพียงระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่ต้องการจะไป รอบเวลาและราคาในแต่ละรอบก็จะแสดงขึ้นมาให้ทันที
 • National Rail แอพนี้สามารถเข้าไปเลือกซื้อตั๋ว ดูรอบ วันเวลา และจองตั๋วล่วงหน้าได้ คล้ายกับ Trainline แต่สิ่งที่แตกต่างกันอาจเป็นเรื่องของราคาค่าตั๋วรถไฟ ที่อาจจะถูกกว่ากันบ้างเล็กน้อยในบางช่วงเวลา และบางเส้นทาง
 • Tube map ใช้งานง่ายและสะดวก ที่สำคัญคือไม่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ application นี้จะบอกสถานทีที่เดินทางอย่างละเอียดพร้อมทั้งระบุเวลาการเดินทางให้ด้วย หลังจากนั้น แอพจะมีการเลือกเส้นทางที่เดินทางได้รวดเร็วที่สุดแสดงผลเป็นลำดับแรก หากอยากใช้เส้นทางอื่น ก็สามารถเลือกเส้นทางแนะนำลำดับต่อไปได้
 • Bus Times application นี้สามารถดูสถานีรถบัสที่ใกล้ที่สุด และเราก็ขึ้นรถไปได้เลย แอพจะแสดงผลแบบ real time ว่าเราอยู่ที่สถานีไหน และอีกกี่นาทีจะถึงสถานีปลายทางที่เราต้องการจะลง

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการไปศึกษาต่อด้านภาษาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์ สามารถลงทะเบียนกับ SI-English ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศ , Tel. 02-2606033 เพื่อขอรับคำแนะนำจากเราฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ หรือสามารถค้นหาคอร์สเรียนภาษาในโรงเรียนภาษาที่ตรงใจได้ที่นี่เลยค่ะ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียใน 4 เมืองยอดนิยมของเด็กไทย

ข้อแตกต่างของ Visa นักเรียน (ไปเรียนภาษา) ระหว่าง อังกฤษ(UK) ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา (2018)

คุณรู้ไหม ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติใน Australia อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่?

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy